Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S1-MISH
Nazwa: Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: studia międzyobszarowe MISH
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział "Artes Liberales" (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Orientalistyczny (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Socjologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Neofilologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Lingwistyki Stosowanej (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Polonistyki (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Psychologii (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Ekonomicznych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Pedagogiczny (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Prawa i Administracji (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]
Instytut Ameryk i Europy (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

egzamin wstępny

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
 • Licencjat na kierunku geografia w ramach MISH w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej
 • Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku europeistyka - integracja europejska w ramach MISH
 • Licencjat z ekonomii w ramach MISH
 • Licencjat z finansów, inwestycji i rachunkowości w ramach MISH
 • licencjat z informatyki i ekonometrii w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH w zakresie literaturoznawczo - językoznawczym
 • Licencjat na kierunku filologia polska w ramach MISH, specjalność "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej"
 • Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie wiedza o kulturze
 • Licencjat na kierunku slawistyka w ramach MISH w zakresie bohemistyka
 • Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w ramach MISH w zakresie filologii klasycznej
 • Licencjat na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie w zakresie filologii klasycznej
 • Licencjat na kierunku logopedia ogólna i kliniczna w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia bałtycka w ramach MISH, specjalność lituanistyka i lettonistyka
 • Licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku etnologia w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku historia w ramach MISH
 • Licencjat z historii i kultury Żydów w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku historia sztuki w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku muzykologia w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia w zakresie filologii niemieckiej w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii romańskiej
 • Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie iberystyki
 • Licencjat na kierunku iberystyka w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia ugrofińska w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filologia w ramach MISH w zakresie filologii włoskiej
 • Licencjat na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH, w zakresie stosowanych nauk społecznych
 • Licencjat na kierunku socjologia stosowana i antropologia społeczna w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku filozofia w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku kognitywistyka w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku socjologia w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności arabistyka
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w zakresie hebraistyki
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności indologia
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności iranistyka
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności japonistyka
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH, specjalność koreanistyka
 • Licencjat na kierunku orientalistyka w ramach MISH w specjalności sinologia
 • Licencjat na kierunku artes liberales w ramach MISH
 • Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie cywilizacji śródziemnomorskiej
 • Licencjat na kierunku studia amerykanistyczne w ramach MISH w specjalności kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów
 • Licencjat na kierunku kulturoznawstwo w ramach MISH w zakresie studia amerykanistyczne: kulturoznawstwo USA
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Treści nauczania:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczalnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki ( Dz.U. 2007 nr 164 poz. 1166

ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0