Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Sustainable Development
biologia
chemia
fizyka
geografia
geografia ekonomiczna
geografia fizyczna
geografia regionalna
geoinformatyka
geologia
gospodarka przestrzenna
informatyka
kartografia
matematyka
międzywydziałowe studia ochrony środowiska
nauki o bezpieczeństwie
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
ochrona środowiska
psychologia
socjologia
studia miejskie
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzykierunkowe MISMaP
studia międzyobszarowe MISH
zarządzanie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)