Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
European Politics and Economics
Graduate Programme in International Relations
Graduate Programme in Political Science
Undergraduate Programme in International Relations
Undergraduate Programme in Political Science
bezpieczeństwo wewnętrzne
dziennikarska
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
europeistyka
europeistyka-integracja europejska
geografia
nauki o bezpieczeństwie
nauki o polityce
nauki o polityce publicznej
organizowanie rynku pracy
politologia
polityka społeczna
psychologia
samorząd terytorialny i polityka regionalna
socjologia
stosunki międzynarodowe
studia euroazjatyckie
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
zarządzanie

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)