Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
kryminologia
politologia
praca socjalna
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
profilaktyka społeczna i resocjalizacja
resocjalizacja
socjologia
socjologia stosowana i antropologia społeczna
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0