Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytut Ameryk i Europy - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Ameryka Łacińska
gospodarka przestrzenna
projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
studia amerykanistyczne
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH
studia regionalne i lokalne

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)