Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rasa,klasa,gender i...Intersekcjonalność w teorii i praktyce 1600-SZD-RKG
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

P.H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment; K. Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6; M.L. Andersen & P.H. Collins (eds), Race, Class, and Gender: An Anthology; A.M. Hancock, Intersectionality: An Intellectual History; R. Eddo-Lodge, Why I'm No Longer Taking to White People about Race; N. Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'post-Socialist' Age", NLR I/212; D. Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", Feminist Studies Vol. 14, No. 3.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu;

Dopuszczalna jedna nieobecność.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego);

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się;

Indywidualne ustne podsumowanie kursu.

Kryteria oceniania;

Aktywność na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 303
Katarzyna Polak 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Karowa 18
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)