Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - zajęcia fakultatywne 1600-SZD-POGR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

− potrafi wyszukiwać informacje dotyczące różnych źródeł finansowania badań

− rozumie pojęcia pojawiające się we wniosku projektowym

− potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju

− potrafi wskazać sposoby upowszechniania wyników działalności naukowej, także w formach

popularnych

− potrafi planować i realizować indywidualne badawcze, także w środowisku międzynarodowym.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): test jednokrotnego wyboru na platformie Kampus, dostępny po zakończeniu zajęć

Metody weryfikacji efektów uczenia się: udział w dyskusji, rozwiązanie testu)

Kryteria oceniania: Zaliczenie zajęć jest możliwe po uzyskaniu 60% punktów w teście końcowym

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, pogadanka, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 13:30, Budynek CENT III - CNBCH -Żwirki i Wigury 101, sala Aula B
Wioletta Młyńska, Rafał Szumowski 3/30 szczegóły
2 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 13:30, (budynek nieznany), (sala nieznana)
Wioletta Młyńska, Rafał Szumowski 0/30 szczegóły
3 jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:00 - 13:30, Budynek CENT III - CNBCH -Żwirki i Wigury 101, sala 0.03
Wioletta Młyńska, Rafał Szumowski 2/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)