Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics 1600-SZD-EF-OD-ADMI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Andreu Mas Collel, Michael D. Whinston, Jerry R.Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 i Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006.

Efekty uczenia się:

Doktorant zna podstawowe koncepcje współczesnej mikroekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu obecność nieobowiązkowa

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): egzamin

Metody weryfikacji efektów uczenia się: egzamin

Kyteria oceniania: jakość odpowiedzi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 19:10, sala B109
Sebastian Rogalski 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny B - Długa 44/50
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)