Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza polityk publicznych 1600-SZD-APP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

1. Teoria wielostrumieniowa (The Multiple Streams Framework)

a. Literatura: Nicole Herweg, Nikolaos Zahariadis, and Reimut Zohlnhöfer, The Multiple Streams Framework: Foundations, Refinements, and Empirical Applications, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

2. Teoria przerywanej równowagi (Punctuated Equilibrium Theory)

a. Literatura: Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, and Peter B. Mortensen Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

3. Teoria sprzężenia zwrotnego (Policy Feedback Theory)

a. Literatura: Suzanne Mettler and Mallory SoRelle, Policy Feedback Theory, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

4. Teoria koalicji rzeczniczych (The Advocacy Coalition Framework)

a. Literatura: Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, and Karin Ingold, The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

5. Teoria narracji polityki publicznej (The Narrative Policy Framework)

a. Literatura: Elizabeth A. Shanahan, Michael D. Jones, Mark K. McBeth, and Claudio M. Radaelli, The Narrative Policy Framework, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

6. Instytucjonalizm Elinor Ostrom (The IAD Framework and the SES Framework_

a. Literatura: Edella Schlager and Michael Cox, The IAD Framework and the SES Framework: An Introduction and Assessment of the Ostrom Workshop Frameworks, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

7. Modele innowacji i dyfuzji (Innovation and Diffusion Models in Policy Research)

a. Literatura: Frances Stokes Berry and William D. Berry, Innovation and Diffusion Models in Policy Research, Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

Do każdego tematu zostanie dobrany jeden artykuł referujący wyniki badań empirycznych

Efekty uczenia się:

a. Zrozumienie poszczególnych teorii procesu polityki publicznej

b. Zastosowanie teorii procesu polityki publicznej w badaniach empirycznych

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

a. Wykonanie zadanie polegającego na zaprojektowaniu badania opartego na wybranej teorii procesu polityki publicznej na temat doktoratu.

b. Obecność na zajęciach.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

a. Doktorant wysyła raport z wykonaniem zadania opisanego w 8a

b. Rejestr obecności na zajęciach

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

a. Raport, w którym student wykaże się znajomością wybranej teorii i umiejętnością

zastosowania jej w obszarze, który bada dla celów doktoratu

b. Obecność na zajęciach

Kryteria oceniania:

a. Raport z wykonania zadania jest oceniany merytorycznie pod względem zgodności

z wybraną teorią i jej zaleceniami metodologicznymi

b. Raport z wykonania zadania oceniany jest pod względem wymogów jakie są stosowane dla artkułów naukowych

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacjami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Laura Fernandez, Bartłomiej Kurowski 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)