Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne (warsztat naukowca) 1600-SZD-WYP-P-PL
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

• Gronbeck i inni, Zasady komuniukacji werbalnej

• Carmine Gallo The storytellers secret\

• Daniel Levitin The weponized lies

Efekty uczenia się:

• Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

• Rozumie mechanizmy medialne związane z popularyzacją nauki

• Potrafi krótko argumentować na zrozumiałym poziomie

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Wymagane aktywne uczestnictwo na warsztatach, nie ma dopuszczalnych nieobecności ze względu na małą liczbę spotkań

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Poprawne zbudowanie 3 wystąpień: konferencyjnego, popularnego i argumentacji antyfake’owej

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Uzasadnienie poprawności własnej pracy wg kryteriów z zajęć

Kryteria oceniania

Kryteria ustalone wspólnie na warsztatach dotyczące właściwego poziomu wystąpienia

Metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe, oparte na wprowadzeniu technik, przygotowaniu wystąpienia, analizę wystąpienia, korekcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 0.40
Marta Jankowska 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)