Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności dydaktyczne- efektywne nauczanie w szkolnictwie wyższym 1600-SZD-BDS
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Atkins, M., Brown, G. (2002) Skuteczne nauczanie w szkolnictwie wyższym. Londyn: Routledge

Efekty uczenia się:

Zna zasady tworzenia dobrego programu nauczania dla klas

Będzie znał standardy etyczne nauczania

Zna zasady oceny efektów uczenia się

Umiejętności:

Będzie mógł prowadzić zajęcia z ćwiczeń i seminariów

Będzie on mógł skonstruować test oceniający efekty uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Zasady oceniania:

Podstawą ukończenia kursu jest wykonanie zadań cząstkowych:

- znaleźć i omówić przykład dobrego i złego sylabusu

- przygotowanie i prowadzenie zajęć z grupą

- przygotowanie testu oceniającego efekty uczenia się

Obecność obowiązkowa.

Ocena efektów uczenia się:

Ocena w ramach dyskusji w grupie

Kryteria oceny: Zaliczenie bez oceny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:00 - 13:30, sala 1
Kamila Jędrzejczak 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)