Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza strategiczna w naukach o bezpieczeństwie 1600-SZD-ASNB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

R.J. Heuer, R. H. Pherson, Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, Washington 2011.

P. Tetlock, D. Gardiner, Superforecasting. The Art and Science of Prediction, London 2015.

R. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs. New Methods for a New Era, Washington DC, 2006.

D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, New York 2011 (polska edycja: Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012).

T. Juneau, ed., Strategic Analysis in Support of International Policy Making: Case Studies in Achieving Analytical Relevance, Rowman & Littlefield, 2017.

S. Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, 1949.

A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody, Warszawa 2020.

Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno – informacyjnych, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach każda uczestniczka/uczestnik powinna/powinien umieć ocenic przydatność technik i procedur analizy strategicznej w badaniach naukowych. Powinien także rozumieć:

- potrzeby i uwarunkowania analityczne państwa wynikające z procesów zarządzania strategicznego i planowania w sektorze bezpieczeństwa,

- rozumieć pojęcie standardów intelektualnych i etycznych w pracy analityka, znaczenie stawiania właściwych pytań, spektrum źródeł informacji oraz metod weryfikacji jch wiarygodności,

- potrzebę rozwijania umiejętności myślenia krytycznego i unikania pułapek poznawczych,

- znać podstawowe metody i techniki analityczne, umieć posługiwać się nimi dla realizacji zadań praktycznych, a także umieć skutecznie zaprezentować wyniki analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Renata Wąsiewicz 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0