Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie programów komputerowych w gromadzeniu i analizie danych jakościowych 1600-SZD-WM-ZPK
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Glaser, Barney G. i Strauss, Anselm L. (2009) Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.

Silverman, David (2007) Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu, interakcji. Warszawa: PWN.

Yin, R. K. (2017). Case Study Research and Applications: Design and Methods. SAGE Publications.

Friese, S. (2019). Qualitative data analysis with ATLAS. ti. Sage.

Dworkin, S. L. (2012). Sample size policy for qualitative studies using in-depth interviews.

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie:

- różne sposoby doboru przypadków (próby) do analizy;

- sposoby gromadzenia danych i ich interpretacji;

- aspekty etyczne związane z prowadzeniem badań jakościowych.

Umiejętności:

Potrafi:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą;

- stosować metody, techniki i narzędzia badawcze odpowiednie dla badań jakościowych;

- dokonać transkrypcji wywiadów za pomocą aplikacji OTranscribe;

- dokonać obróbki materiału filmowego za pomocą aplikacji Kdenlive;

- dokonać analizy zebranego materiału badawczego posługując się programem Atlas.ti.

Metody i kryteria oceniania:

Aby uzyskać zaliczenie bez oceny doktorant zobowiązany jest do:

- obecności na zajęciach: dopuszczalna jest maksymalnie jedna nieobecność (doktorant zobowiązany jest do realizacji zadania realizowanego w ramach zajęć, na których był nieobecny)

- wykonania zadań praktycznych w ramach spotkań warsztatowych

- aktywnego udziału w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:45 - 15:00, sala 103
Aliaksei Chyzh 13/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Mokotowska 16/20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)