Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza przestrzenna w badaniach społecznych 1600-SZD-WM-APBS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

ArcGIS online help (http://resources.arcgis.com/content/web-based-help)

Ciepły M., Głowacz A., Piechota A., Pokojski W., Szkurłat E., Wołoszyńska -Wiśniewska E., Wyka E., Zarychta R., 2019. Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej. Boguski Wydawnictwo Naukowe

Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007, GIS. Obszary zastosowań. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Informacja przestrzenna dla samorządów terytorialnych, Białousz St. (red.), Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.

Kraak M., Ormeling F., 2010, Cartography: Visualization of Spatial Data (3 ed.), Pearson Education (dostępne tłumaczenie na język polski wydania pierwszego z 1996 roku)

Longley, P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind, D.W. 2006, GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa

Peterson G.N., 2009, GIS Cartography. A Guide to Effective Map Design. CRC Press, Boca Raton.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Rola baz danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce. GUGiK, Warszawa 2013.

Tomlinson, R., 2008, Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla Menedżerów. ESRI Polska, Warszawa

Strony internetowe: GUS, GUGiK, NASA, USGS, OSM, Copernicus.

Efekty uczenia się:

WK3, UW1

WIEDZA:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

UMIEJĘTOŚCI:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

- obecność obowiązkowa, dopuszczalna nieobecność na 20% zajęć.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

- obecności, zaliczenie kolokwium, pozytywna ocena za projekt.

- w przypadku nie uzyskania zaliczenia przedmiotu, przewiduje się jeden dodatkowy termin na poprawę zaliczenia, termin ustalany po konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

- kolokwium, ocena z projektu dotyczącego analizy przestrzennej.

Kryteria oceniania:

- obecność na 80% zajęć, zaliczenie kolokwium, pozytywna ocena za projekt.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 19:00, sala 20A-prac.komp.
Maciej Maruszczak 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Czetwertyńskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)