Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) PL&EN 1600-SZD-POGR-PL-EN
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

Crawley GM and O’Sullivan E (2016) The Grant Writer’s Handbook: How to Write a Research Proposal and Succeed. Covent Garden, London ; Hackensack, NJ: Imperial College Press.

Folsom RB (2018) How to Get Grant Money in the Humanities and Social Sciences. New Haven, CT: Yale University Press.

Pequegnat W, Stover E and Boyce CA (eds) (2011) How to Write a Successful Research Grant Application. Boston, MA: Springer US.

strony internetowe agencji grantowych (NCN, NCBiR, FNP, ERC, H2020), Krajowego Punktu Kontaktowego, blogi naukowe.

Efekty uczenia się:

Doktorant:

- wie, jakie instytucje finansują badania naukowe w Polsce i w krajach UE

- zna podstawowe typy konkursów grantowych i umie znaleźć informacje na ich temat

- zna podstawowe zasady oceny wniosków grantowych, - potrafi zaplanować proces przygotowania wniosku grantowego, wie gdzie uzyskać niezbędną pomoc

- potrafi zaprezentować swoje przygotowanie i dorobek naukowy zgodnie z wymaganiami

- potrafi przełożyć swój pomysł badawczy na skrócony opis projektu

- wie, jakie są najważniejsze zasady konstruowania budżetu i harmonogramu projektu badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Warsztat będzie miał formułę dwóch spotkań zblokowanych – po 4 godziny każde. Obecność w obu terminach jest wymagana do zaliczenia.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Do zaliczenia kursu wymagane jest: - przygotowanie skróconego opisu projektu badawczego (szczegóły zostaną omówione na zajęciach)

- zaliczenie krótkiego testu jednokrotnego wyboru

Metody weryfikacji efektów uczenia się: praca indywidualna, test, udział w dyskusji

Kryteria oceniania: zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala 108
Paula Zalewska 20/28 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala 108
Paula Zalewska 20/28 szczegóły
3 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala 108
Paula Zalewska 14/28 szczegóły
4 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 16:30, sala 108
Paula Zalewska 12/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Czetwertyńskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)