Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - zajęcia fakultatywne 1600-SZD-POGR
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

brak

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- potrafi wyszukiwać informacje dotyczące różnych źródeł finansowania badań

- rozumie pojęcia pojawiające się we wniosku projektowym

- potrafi samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: wykłady odbywać się będą stacjonarnie (opcjonalnie przez aplikację Google Meet/ Zoom/ inną). Po zakończeniu cyklu wykładów rozpocznie się test na platformie Kampus.

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): test jednokrotnego wyboru na platformie Kampus, dostępny po zakończeniu zajęć.

Metody weryfikacji efektów uczenia się: udział w dyskusji, rozwiązanie testu.

Kryteria oceniania: Zaliczenie zajęć jest możliwe po uzyskaniu 60% punktów w teście końcowym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 16:30, sala Z.223
Rafał Szumowski, Karol Malesa 8/15 szczegóły
2 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 16:30, sala Z.223
Rafał Szumowski, Karol Malesa 1/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)