Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i bezpieczeństwa narodowego 1600-SZD-TAB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura: (tylko po angielsku)

Campbell, J. L. (2004), Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Crawford, S., & Ostrom, E. (1995), A Grammar of Institutions, The American Political Science Review, 89(3), 582–600.

Frantz, C., Siddiki, S. (2020), Institutional Grammar 2.0: A Refined Specification for Encoding and Analyzing Institutional Design, Public Administration, in print.

Goodin, R.E. (1996, online 2012), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge.

Hay, C. (2002), Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Heritier, A. (2007), Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York.

Hindriks, F., & Guala, F. (2015), Institutions, rules, and equilibria: A unified theory, Journal of Institutional Economics, 11(3), 459–480.

Kingston, Ch. and G., Caballero (2009), Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180.

Lowndes V. and M. Roberts (2013), Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.

Mahoney, J. and K., Thelen, eds. (2013), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press, New York.

March, J. G. and J, P., Olsen (1998), Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, 52(4), 943-969.

March, J. G. and J. P., Olsen (1989), Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York.

Olsen, J.P. (1997), Institutional Design in Democratic Contexts, The Journal of Political Philosophy, 5(3), 203-229.

Ostrom, E. (2006), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Peters, B. (2019). Institutional Theory in Political Science, Fourth Edition: The New Institutionalism. Edward Elgar Pub.

Pierson, P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Searle, J. R. (2005), What is an institution? Journal of Institutional Economics, 1(1), 1–22.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

PhD candidate after completing the course will

Knowledge

- have the thorough knowledge of research to date on the issue of political institutions,

including security institutions (WG1)

- have the thorough knowledge of theoretical approaches to political institutions, their change and design as well as the newest trends in this area (WG2)

- have the thorough knowledge of different aspects of institutional analysis, including the institutional grammar (WG3)

Skills

- be able to apply in empirical research the theoretical framework concerning political institutions as well as use creatively the relevant research methods, tools and techniques (UW1).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course participants are obliged to read relevant texts. The course participants have to write an essay on a topic related to the subject of the lecture. They will have for it two months. The essay will be then discussed with lecturers.

Assessment criteria: Active participation in discussions (10%); an essay (70%); discussion on the essay (20%).

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

1. Technical Introduction

Overview of main aims of the course and its structure.

2. Institutions and new institutionalism

The concept of ‘institution’ and its meanings. Institutions as basic fabrics of social life. Different takes on institutions in political and policy studies. Overview of three main types of new institutionalism: normative institutionalism, rational choice institutionalism and historical institutionalism.

3. New frontiers of institutionalism

Overview of the 'new wave' of institutionalisms in political science: from neo-liberal institutionalism, through constructivist institutionalism and feminist institutionalism, to empirical one.

4. The Institutional Analysis and Development framework (IAD)

Introduction to the most comprehensive analytical framework for institutional analysis created by Elinor Ostrom. Overview of the major elements of the framework and its take on the nature of institutions and their role in shaping agents' behaviour.

5. Institutional Change I - Theory

Time and change in politics. What is an institutional change? Institutional change vs. institutional stability and policy change. Patterns and types of institutional change. Theories of institutional change - rational choice institutionalism, historical institutionalism and sociological institutionalism.

6. Institutional Change II - Methodology

Analysis of institutional change. How to analyze domestic and international (global) institutions? Institutional dimensions and time frames. Qualitative and quantitative approaches. Multi-method approach.

7. Institutional Design (theory) - The scope and limitations of institutional design. Design as bricolage. Design principles and their operationalization. Application of theory of institutional design - democracy studies.

8. Discussion

A wrap-up of the course and discussion about essays that are going to be written by course participants.

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Lecture with the use of auxiliary materials (audiovisual materials and presentations) and with elements of discussion based on texts read by PhD candidates.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 212
Urszula Koszewska, Kamil Szabłowski 11/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0