Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative analysis of political regimes 2102-ANG-M-D1CAPR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura: (tylko po angielsku)

General reading

Siaroff A., Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, Fourth Edition, University of Toronto Press 2022.

Reading for particular topics

Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F., Przeworski A. (1996), Classifying Political Regimes, Studies in Comparative International Development, 31(2): 3–36.

Bermeo, N. (2016), On Democratic Backsliding, Journal of Democracy, 27(1): 5-19.

Boogards M. (2009) “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism,” Democratisation, 16 (2): 399-423.

Cassani, A., and Tomini L. (2019), Autocratisation in post-Cold War Political Regimes. Basingtoke: Palgrave Macmillan.

Cheibub, J.A., Gandhi J., and Vreeland J. (2010), Democracy and Dictatorship Revisited, Public Choice, 143 (1-2): 67–101.

Collier, D. and Levitsky S. (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research, World Politics, 49: 430-451 .

Diamond L. (1999), Developing Democracy. Towards Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Diamond, L. (2002), Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, 13(2):21-35.

Ekman, J. (2009). Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes. International Political Science Review, 30(1): 7–31

Friedrich, C. J., and Brzezinski Z. (1965), Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gerschewski, J. (2013), The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes. Democratization, 20(1):13–38

Gerschewski, J. (2021), Erosion or Decay? Conceptualizing Causes and Mechanisms of Democratic Regression. Democratization, 28(1):43-62.

Gilbert L. and Mohseni P. (2011), Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes, St Comp Int Dev, 46:270–297.

Guy Peters B. (2013), Strategies for Comparative Research in Political Science, PalgraveMacmillan.

Haggard S. and R. Kaufman (2021), Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Elements in Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kailitz S. (2013), Classifying political regimes revisited: legitimation and durability, Democratization, 20(1): 39–60.

Karl, T., and Schmitter P. (1991). “What Democracy Is…and Is Not”. Journal of Democracy, 2(3):75-88.

Levitsky S., and Way L. A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.

Linz J. J. (2000), Totalitarian and authoritarian regimes, Lynne Rienner Publishers, London.

Linz, J. J. and Stepan A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Lührmann A. & S. I. Lindberg (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it?, Democratization, 26(7):1095-1113.

Ottaway, M. (2003). Democracy Challenged: The Rise of Semi-authoritarianism. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Schedler A. (2006), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London.

Skaaning S. (2006), Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework, CDDRL Working Papers, no. 55.Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University.

Van den Bosch J. (2013), Political Regime Theory: Identifying and Defining Three Archetypes, Copernicus Journal of Political Studies, 2.

Van den Bosch J. (2014), Mapping Political Regime Typologies, Przegląd Politologiczny, 4:111-124.

Wigell M. (2008), Mapping 'Hybrid Regimes': Regime Types and Concepts in Comparative Politics, Democratization, 15(2): 230-250.

Democracy Indexes – Varieties of Democracy (V-dem); Economist Intelligence Unit; Polity Project; Freedom House

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student after completion of the course:

Knowledge:

1. has a thorough knowledge of the concept of political regime and related terminology (K_W01)

2. has a thorough knowlegde of research to date on political regimes as well as the future research agenda (K_W02, K_W04)

3. has a thorough knowledge of comparative analytical perspective concerning the political regimes as well as of research dilemmas in this regard (K_W02)

Skills:

1. is able to use the theoretical knowledge of political regimes to explain related political processes (K_U01)

2. is able to find and assess critically the literature on poliitical regimes (K_U02)

3. is able to conduct the comparative analysis of political regimes (K_U03)

Social competences:

1. can assess critically the processes of democratization and de-democratization (K_K01)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The completion of the course (credit/grade) will depend on:

1. Regular activity - 40%

2. Writing a paper on the political regime of the selected state - 60%

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

1. Introductory meeting.

I. POLITICAL REGIME AS A CONCEPT

2. Understanding of political regime

3. Typologies of political regimes

4. Democratic regimes

5. Hybrid regimes

6. Authoritarian regimes

7. Totalitarian regimes

II. RESEARCH AGENDA AND DILEMMAS

8. Research agenda I – theoretical studies; political regime as dependent and independent variable (state of the art)

9. Research agenda II - stability and change of political regimes

10. Research agenda III- dynamic approach – analysis of processes of democratization and de-democratization/autocratization

11. Future research agenda

12. Research dilemmas

III. COMPARATIVE PERSPECTIVE

13. Comparative analysis of political regimes - introduction

14. Strategies for comparative research

15. Summary

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Discussions with students; work in groups; use of audiovisual materials

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 112
Kamil Szabłowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Stara Biblioteka - "Stary BUW"
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0