Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SZD-TAB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla Szkoły Doktorskiej - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. It includes both the theoretical and methodological questions, basing on the literature and research to date.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. The course participants will get acquainted with different conceptualizations of the term ‘institution’ developed in social science. They will also get familiar with various types of new institutionalism as well as with research on institutional change and institutional design. Ph.D. candidates will be also presented with the Institutional Grammar, a new analytical tool used in political science.

Literatura: (tylko po angielsku)

Campbell, J. L. (2004), Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Crawford, S., & Ostrom, E. (1995), A Grammar of Institutions, The American Political Science Review, 89(3), 582–600.

Frantz, C., Siddiki, S. (2020), Institutional Grammar 2.0: A Refined Specification for Encoding and Analyzing Institutional Design, Public Administration, in print.

Goodin, R.E. (1996, online 2012), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge.

Hay, C. (2002), Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Heritier, A. (2007), Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York.

Hindriks, F., & Guala, F. (2015), Institutions, rules, and equilibria: A unified theory, Journal of Institutional Economics, 11(3), 459–480.

Kingston, Ch. and G., Caballero (2009), Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180.

Lowndes V. and M. Roberts (2013), Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.

Mahoney, J. and K., Thelen, eds. (2013), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press, New York.

March, J. G. and J, P., Olsen (1998), Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, 52(4), 943-969.

March, J. G. and J. P., Olsen (1989), Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York.

Olsen, J.P. (1997), Institutional Design in Democratic Contexts, The Journal of Political Philosophy, 5(3), 203-229.

Ostrom, E. (2006), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Pierson, P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Searle, J. R. (2005), What is an institution? Journal of Institutional Economics, 1(1), 1–22.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

PhD candidate after completing the course will

Knowledge

• have the thorough knowledge of research to date on the issue of political institutions, including security institutions (WG1)

• have the thorough knowledge of theoretical approaches to political institutions, their change and design as well as the newest trends in this area (WG2)

• have the thorough knowledge of different aspects of institutional analysis, including the institutional grammar (WG3)

Skills

• be able to apply in empirical research the theoretical framework concerning political institutions as well as use creatively the relevant research methods, tools and techniques (UW1).

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The course participants are obliged to read relevant texts. The course participants have to write an essay on a topic related to the subject of the lecture. They will have for it two months. The essay will be then discussed with lecturers.

Assessment criteria: Active participation in discussions (10%); an essay (70%); discussion on the essay (20%).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0