Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative analysis of political regimes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-M-D1CAPR
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Comparative analysis of political regimes
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ANG-DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at obtaining a thorough knowledge of the key political science category - i.e. the political regime. It will be discussed in theoretical, methodological and empirical dimension - as the concept, research issue as well as the subject of comparative analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at obtaining a thorough knowledge of the key political science category - i.e. the political regime. It will be discussed in theoretical, methodological and empirical dimension - as the concept (its understanding, types of political regimes), research issue (current and future research agenda, research dilemmas) as well as the subject of comparative analysis (its forms).

Literatura: (tylko po angielsku)

General reading

Siaroff A., Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, Fourth Edition, University of Toronto Press 2022.

Reading for particular topics

Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F., Przeworski A. (1996), Classifying Political Regimes, Studies in Comparative International Development, 31(2): 3–36.

Bermeo, N. (2016), On Democratic Backsliding, Journal of Democracy, 27(1): 5-19.

Boogards M. (2009) “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism,” Democratisation, 16 (2): 399-423.

Cassani, A., and Tomini L. (2019), Autocratisation in post-Cold War Political Regimes. Basingtoke: Palgrave Macmillan.

Cheibub, J.A., Gandhi J., and Vreeland J. (2010), Democracy and Dictatorship Revisited, Public Choice, 143 (1-2): 67–101.

Collier, D. and Levitsky S. (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research, World Politics, 49: 430-451 .

Diamond L. (1999), Developing Democracy. Towards Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Diamond, L. (2002), Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, 13(2):21-35.

Ekman, J. (2009). Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes. International Political Science Review, 30(1): 7–31

Friedrich, C. J., and Brzezinski Z. (1965), Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gerschewski, J. (2013), The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes. Democratization, 20(1):13–38

Gerschewski, J. (2021), Erosion or Decay? Conceptualizing Causes and Mechanisms of Democratic Regression. Democratization, 28(1):43-62.

Gilbert L. and Mohseni P. (2011), Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes, St Comp Int Dev, 46:270–297.

Guy Peters B. (2013), Strategies for Comparative Research in Political Science, PalgraveMacmillan.

Haggard S. and R. Kaufman (2021), Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Elements in Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kailitz S. (2013), Classifying political regimes revisited: legitimation and durability, Democratization, 20(1): 39–60.

Karl, T., and Schmitter P. (1991). “What Democracy Is…and Is Not”. Journal of Democracy, 2(3):75-88.

Levitsky S., and Way L. A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.

Linz J. J. (2000), Totalitarian and authoritarian regimes, Lynne Rienner Publishers, London.

Linz, J. J. and Stepan A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Lührmann A. & S. I. Lindberg (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it?, Democratization, 26(7):1095-1113.

Ottaway, M. (2003). Democracy Challenged: The Rise of Semi-authoritarianism. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Schedler A. (2006), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London.

Skaaning S. (2006), Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework, CDDRL Working Papers, no. 55.Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University.

Van den Bosch J. (2013), Political Regime Theory: Identifying and Defining Three Archetypes, Copernicus Journal of Political Studies, 2.

Van den Bosch J. (2014), Mapping Political Regime Typologies, Przegląd Politologiczny, 4:111-124.

Wigell M. (2008), Mapping 'Hybrid Regimes': Regime Types and Concepts in Comparative Politics, Democratization, 15(2): 230-250.

Democracy Indexes – Varieties of Democracy (V-dem); Economist Intelligence Unit; Polity Project; Freedom House

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Student after completion of the course:

Knowledge:

1. has a thorough knowledge of the concept of political regime and related terminology (K_W01)

2. has a thorough knowlegde of research to date on political regimes as well as the future research agenda (K_W02, K_W04)

3. has a thorough knowledge of comparative analytical perspective concerning the political regimes as well as of research dilemmas in this regard (K_W02)

Skills:

1. is able to use the theoretical knowledge of political regimes to explain related political processes (K_U01)

2. is able to find and assess critically the literature on poliitical regimes (K_U02)

3. is able to conduct the comparative analysis of political regimes (K_U03)

Social competences:

1. can assess critically the processes of democratization and de-democratization (K_K01)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The completion of the course (credit/grade) will depend on:

1. Regular activity - 40%

2. Writing a paper on the political regime of the selected state - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at obtaining a thorough knowledge of the key political science category - i.e. the political regime. It will be discussed in theoretical, methodological and empirical dimension - as the concept, research issue as well as the subject of comparative analysis.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course is aimed at obtaining a thorough knowledge of the key political science category - i.e. the political regime. It will be discussed in theoretical, methodological and empirical dimension - as the concept (its understanding, types of political regimes), research issue (current and future research agenda, research dilemmas) as well as the subject of comparative analysis (its forms)

Literatura: (tylko po angielsku)

General reading

Siaroff A., Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics, Fourth Edition, University of Toronto Press 2022.

Reading for particular topics

Alvarez M., Cheibub J. A., Limongi F., Przeworski A. (1996), Classifying Political Regimes, Studies in Comparative International Development, 31(2): 3–36.

Bermeo, N. (2016), On Democratic Backsliding, Journal of Democracy, 27(1): 5-19.

Boogards M. (2009) “How to classify hybrid regimes? Defective democracy and electoral authoritarianism,” Democratisation, 16 (2): 399-423.

Cassani, A., and Tomini L. (2019), Autocratisation in post-Cold War Political Regimes. Basingtoke: Palgrave Macmillan.

Cheibub, J.A., Gandhi J., and Vreeland J. (2010), Democracy and Dictatorship Revisited, Public Choice, 143 (1-2): 67–101.

Collier, D. and Levitsky S. (1997). Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research, World Politics, 49: 430-451 .

Diamond L. (1999), Developing Democracy. Towards Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Diamond, L. (2002), Thinking About Hybrid Regimes, Journal of Democracy, 13(2):21-35.

Ekman, J. (2009). Political Participation and Regime Stability: A Framework for Analyzing Hybrid Regimes. International Political Science Review, 30(1): 7–31

Friedrich, C. J., and Brzezinski Z. (1965), Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Gerschewski, J. (2013), The Three Pillars of Stability: Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes. Democratization, 20(1):13–38

Gerschewski, J. (2021), Erosion or Decay? Conceptualizing Causes and Mechanisms of Democratic Regression. Democratization, 28(1):43-62.

Gilbert L. and Mohseni P. (2011), Beyond Authoritarianism: The Conceptualization of Hybrid Regimes, St Comp Int Dev, 46:270–297.

Guy Peters B. (2013), Strategies for Comparative Research in Political Science, PalgraveMacmillan.

Haggard S. and R. Kaufman (2021), Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World. Elements in Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kailitz S. (2013), Classifying political regimes revisited: legitimation and durability, Democratization, 20(1): 39–60.

Karl, T., and Schmitter P. (1991). “What Democracy Is…and Is Not”. Journal of Democracy, 2(3):75-88.

Levitsky S., and Way L. A. (2010), Competitive Authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War, Cambridge University Press, Cambridge.

Linz J. J. (2000), Totalitarian and authoritarian regimes, Lynne Rienner Publishers, London.

Linz, J. J. and Stepan A. (1996), Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Lührmann A. & S. I. Lindberg (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it?, Democratization, 26(7):1095-1113.

Ottaway, M. (2003). Democracy Challenged: The Rise of Semi-authoritarianism. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.

Schedler A. (2006), Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition, Lynne Rienner Publishers, London.

Skaaning S. (2006), Political Regimes and Their Changes: A Conceptual Framework, CDDRL Working Papers, no. 55.Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University.

Van den Bosch J. (2013), Political Regime Theory: Identifying and Defining Three Archetypes, Copernicus Journal of Political Studies, 2.

Van den Bosch J. (2014), Mapping Political Regime Typologies, Przegląd Politologiczny, 4:111-124.

Wigell M. (2008), Mapping 'Hybrid Regimes': Regime Types and Concepts in Comparative Politics, Democratization, 15(2): 230-250.

Democracy Indexes – Varieties of Democracy (V-dem); Economist Intelligence Unit; Polity Project; Freedom House

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0