Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza polityk publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-APP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza polityk publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Strona przedmiotu: https://sites.google.com/uw.edu.pl/ppa/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Wykład wspomagany prezentacjami

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich. Teorie te to: teoria wielostrumieniowa, teoria przerywanej równowagi, teoria sprzężenia zwrotnego, teoria koalicji rzeczniczych, teoria narracji polityki publicznej, instytucjonalizm Elinor Ostrom, modele innowacji i dyfuzji.

Literatura:

1. Teoria wielostrumieniowa (The Multiple Streams Framework)

a. Literatura: Nicole Herweg, Nikolaos Zahariadis, and Reimut Zohlnhöfer, The Multiple Streams Framework: Foundations, Refinements, and Empirical Applications, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

2. Teoria przerywanej równowagi (Punctuated Equilibrium Theory)

a. Literatura: Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, and Peter B. Mortensen Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

3. Teoria sprzężenia zwrotnego (Policy Feedback Theory)

a. Literatura: Suzanne Mettler and Mallory SoRelle, Policy Feedback Theory, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

4. Teoria koalicji rzeczniczych (The Advocacy Coalition Framework)

a. Literatura: Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, and Karin Ingold, The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

5. Teoria narracji polityki publicznej (The Narrative Policy Framework)

a. Literatura: Elizabeth A. Shanahan, Michael D. Jones, Mark K. McBeth, and Claudio M. Radaelli, The Narrative Policy Framework, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

6. Instytucjonalizm Elinor Ostrom (The IAD Framework and the SES Framework_

a. Literatura: Edella Schlager and Michael Cox, The IAD Framework and the SES Framework: An Introduction and Assessment of the Ostrom Workshop Frameworks, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

7. Modele innowacji i dyfuzji (Innovation and Diffusion Models in Policy Research)

a. Literatura: Frances Stokes Berry and William D. Berry, Innovation and Diffusion Models in Policy Research, Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

Do każdego tematu zostanie dobrany jeden artykuł referujący wyniki badań empirycznych

Efekty uczenia się:

a. Zrozumienie poszczególnych teorii procesu polityki publicznej

b. Zastosowanie teorii procesu polityki publicznej w badaniach empirycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zadania

a. Wykonanie zadanie polegającego na zaprojektowaniu badania opartego na wybranej teorii procesu polityki publicznej na temat doktoratu

b. Obecność na zajęciach

Weryfikacja

a. Raport, w którym student wykaże się znajomością wybranej teorii i umiejętnością zastosowania jej w obszarze, który bada dla celów doktoratu

b. Obecność na zajęciach

Kryteria oceniania

a. Raport z wykonania zadania jest oceniany merytorycznie pod względem zgodności z wybraną teorią i jej zaleceniami metodologicznymi

b. Raport z wykonania zadania oceniany jest pod względem wymogów jakie są stosowane dla artykułów naukowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Fernandez, Bartłomiej Kurowski
Prowadzący grup: Laura Fernandez, Bartłomiej Kurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

5 godzinny wykład

Wykład wspomagany prezentacjami

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich. Teorie te to: teoria wielostrumieniowa, teoria przerywanej równowagi, teoria sprzężenia zwrotnego, teoria koalicji rzeczniczych, teoria narracji polityki publicznej, instytucjonalizm Elinor Ostrom, modele innowacji i dyfuzji.

Literatura:

Empirical Applications, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

2. Teoria przerywanej równowagi (Punctuated Equilibrium Theory)

a. Literatura: Frank R. Baumgartner, Bryan D. Jones, and Peter B. Mortensen Punctuated Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

3. Teoria sprzężenia zwrotnego (Policy Feedback Theory)

a. Literatura: Suzanne Mettler and Mallory SoRelle, Policy Feedback Theory, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

4. Teoria koalicji rzeczniczych (The Advocacy Coalition Framework)

a. Literatura: Hank C. Jenkins-Smith, Daniel Nohrstedt, Christopher M. Weible, and Karin Ingold, The Advocacy Coalition Framework: An Overview of the Research Program, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

5. Teoria narracji polityki publicznej (The Narrative Policy Framework)

a. Literatura: Elizabeth A. Shanahan, Michael D. Jones, Mark K. McBeth, and Claudio M. Radaelli, The Narrative Policy Framework, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

6. Instytucjonalizm Elinor Ostrom (The IAD Framework and the SES Framework_

a. Literatura: Edella Schlager and Michael Cox, The IAD Framework and the SES Framework: An Introduction and Assessment of the Ostrom Workshop Frameworks, in: Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

7. Modele innowacji i dyfuzji (Innovation and Diffusion Models in Policy Research)

a. Literatura: Frances Stokes Berry and William D. Berry, Innovation and Diffusion Models in Policy Research, Christopher M Weible, Paul A Sabatier, Theories of the policy process, Boulder, CO : Westview Press, 2017.

Do każdego tematu zostanie dobrany jeden artykuł referujący wyniki badań empirycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Laura Fernandez, Bartłomiej Kurowski
Prowadzący grup: Laura Fernandez, Bartłomiej Kurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0