Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza strategiczna w naukach o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-ASNB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza strategiczna w naukach o bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 h) – w zamiarze interaktywnego, opartego na aktywności słuchaczy.

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i metod analizy strategicznej. Choć służą one zasadniczo jako narzędzia zarządzania i planowania w działaniach państwa i podmiotów prywatnych (gospodarczych), podejmiemy próbę refleksji dotyczącej ich przydatności w badaniach naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Najważniejszym składnikiem zajęć będzie prezentacja teorii, metod i technik analizy strategicznej w ujęciu formalnym i funkcjonalnym/zadaniowym, a także złożonego kontekstu określającego warunki jej realizacji (w tym warsztatu analityka, jego relacji z otoczeniem, źródeł presji, ograniczeń poznawczych, ryzyk zniekształcenia wyników analizy i sposobów ich ograniczania).

Literatura:

R.J. Heuer, R. H. Pherson, Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, Washington 2011.

P. Tetlock, D. Gardiner, Superforecasting. The Art and Science of Prediction, London 2015.

R. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs. New Methods for a New Era, Washington DC, 2006.

D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, New York 2011 (polska edycja: Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012).

T. Juneau, ed., Strategic Analysis in Support of International Policy Making: Case Studies in Achieving Analytical Relevance, Rowman & Littlefield, 2017.

S. Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, 1949.

A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody, Warszawa 2020.

Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno – informacyjnych, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Po zajęciach każda uczestniczka/uczestnik powinna/powinien umieć ocenic przydatność technik i procedur analizy strategicznej w badaniach naukowych. Powinien także rozumieć:

- potrzeby i uwarunkowania analityczne państwa wynikające z procesów zarządzania strategicznego i planowania w sektorze bezpieczeństwa,

- rozumieć pojęcie standardów intelektualnych i etycznych w pracy analityka, znaczenie stawiania właściwych pytań, spektrum źródeł informacji oraz metod weryfikacji jch wiarygodności,

- potrzebę rozwijania umiejętności myślenia krytycznego i unikania pułapek poznawczych,

- znać podstawowe metody i techniki analityczne, umieć posługiwać się nimi dla realizacji zadań praktycznych, a także umieć skutecznie zaprezentować wyniki analizy.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wąsiewicz
Prowadzący grup: Renata Wąsiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny wykład

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu (15 h) – w zamiarze interaktywnego, opartego na aktywności słuchaczy.

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i metod analizy strategicznej. Choć służą one zasadniczo jako narzędzia zarządzania i planowania w działaniach państwa i podmiotów prywatnych (gospodarczych), podejmiemy próbę refleksji dotyczącej ich przydatności w badaniach naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Najważniejszym składnikiem zajęć będzie prezentacja teorii, metod i technik analizy strategicznej w ujęciu formalnym i funkcjonalnym/zadaniowym, a także złożonego kontekstu określającego warunki jej realizacji (w tym warsztatu analityka, jego relacji z otoczeniem, źródeł presji, ograniczeń poznawczych, ryzyk zniekształcenia wyników analizy i sposobów ich ograniczania).

Literatura:

R.J. Heuer, R. H. Pherson, Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, Washington 2011.

P. Tetlock, D. Gardiner, Superforecasting. The Art and Science of Prediction, London 2015.

R. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs. New Methods for a New Era, Washington DC, 2006.

D. Kahneman, Thinking Fast and Slow, New York 2011 (polska edycja: Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012).

T. Juneau, ed., Strategic Analysis in Support of International Policy Making: Case Studies in Achieving Analytical Relevance, Rowman & Littlefield, 2017.

S. Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton University Press, 1949.

A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody, Warszawa 2020.

Kozłowski J., Teoria i praktyka działań analityczno – informacyjnych, Warszawa 2016.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Wąsiewicz
Prowadzący grup: Renata Wąsiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0