Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawowe umiejętności dydaktyczne- efektywne nauczanie w szkolnictwie wyższym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-BDS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowe umiejętności dydaktyczne- efektywne nauczanie w szkolnictwie wyższym
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia specjalizacyjne oferowane przez poszczególne dyscypliny - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny warsztat

Proponowany kurs będzie prowadzony jako warsztaty, podczas których omówione zostaną zasady przygotowywania sylabusów, zasady doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej, metody aktywizacji grupy, zasady oceniania. Podczas kursu każdy z uczestników przygotuje i przeprowadzi seminarium dla reszty grupy.

Pełny opis:

Zmiana ról z ucznia na nauczyciela akademickiego wcale nie jest łatwa. Nauczanie na poziomie szkolnictwa wyższego jest wyjątkowym wyzwaniem. Podstawowa rola nauczyciela się nie zmienia – stwarza warunki do nauki, mając na uwadze, że jest to przecież aktywny proces.

Nauczyciel akademicki powinien posiadać rozległą wiedzę, nie tylko w dziedzinie danego programu. Musi on być w stanie znaleźć właściwe podejście, aby planować, organizować i organizować zajęcia w najbardziej odpowiedni sposób z proponowanego przedmiotu. Musi motywować uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, aby stali się jego partnerami w poszukiwaniu prawdy naukowej.

Przygotowanie do tej roli wymaga wiedzy teoretycznej: jak napisać dobry program nauczania, jak zaplanować zajęcia, jak motywować uczniów do aktywnego udziału w ćwiczeniach i seminariach, jak właściwie ocenić uzyskane efekty uczenia się, a także możliwości przekształcenia nabytej wiedzy w umiejętności praktyczne.

Literatura:

Atkins, M., Brown, G. (2002) Skuteczne nauczanie w szkolnictwie wyższym. Londyn: Routledge

Efekty uczenia się:

Zna zasady tworzenia dobrego programu nauczania dla klas

Będzie znał standardy etyczne nauczania

Zna zasady oceny efektów uczenia się

Umiejętności:

Będzie mógł prowadzić zajęcia z ćwiczeń i seminariów

Będzie on mógł skonstruować test oceniający efekty uczenia się

Metody i kryteria oceniania:

Zasady oceniania:

Podstawą ukończenia kursu jest wykonanie zadań cząstkowych:

- znaleźć i omówić przykład dobrego i złego sylabusu

- przygotowanie i prowadzenie zajęć z grupą

- przygotowanie testu oceniającego efekty uczenia się

Obecność obowiązkowa.

Ocena efektów uczenia się:

Ocena w ramach dyskusji w grupie

Kryteria oceny: Zaliczenie bez oceny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Jędrzejczak
Prowadzący grup: Kamila Jędrzejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny warsztat

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim. W przypadku zapisania się na kurs obcokrajowców językiem wykładowym bedzie język angielski.

Proponowany kurs będzie prowadzony jako warsztaty, podczas których omówione zostaną zasady przygotowywania sylabusów, zasady doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej, metody aktywizacji grupy, zasady oceniania. Podczas kursu każdy z uczestników przygotuje i przeprowadzi seminarium dla reszty grupy.

Pełny opis:

Zmiana ról z ucznia na nauczyciela akademickiego wcale nie jest łatwa. Nauczanie na poziomie szkolnictwa wyższego jest wyjątkowym wyzwaniem. Podstawowa rola nauczyciela się nie zmienia – stwarza warunki do nauki, mając na uwadze, że jest to przecież aktywny proces.

Nauczyciel akademicki powinien posiadać rozległą wiedzę, nie tylko w dziedzinie danego programu. Musi on być w stanie znaleźć właściwe podejście, aby planować, organizować i organizować zajęcia w najbardziej odpowiedni sposób z proponowanego przedmiotu. Musi motywować uczniów do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów, aby stali się jego partnerami w poszukiwaniu prawdy naukowej.

Przygotowanie do tej roli wymaga wiedzy teoretycznej: jak napisać dobry program nauczania, jak zaplanować zajęcia, jak motywować uczniów do aktywnego udziału w ćwiczeniach i seminariach, jak właściwie ocenić uzyskane efekty uczenia się, a także możliwości przekształcenia nabytej wiedzy w umiejętności praktyczne.

Literatura:

Atkins, M., Brown, G. (2002) Skuteczne nauczanie w szkolnictwie wyższym. Londyn: Routledge

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Jędrzejczak
Prowadzący grup: Kamila Jędrzejczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0