Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Microeconomics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-EF-OD-ADMI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Advanced Microeconomics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Pełny opis:

Lista tematów obejmuje:

1) Decyzje konsumenckie

2) Agregowanie popytu

3) Decyzje producenckie

4) Teoria gier

5) Równowaga konkurencyjna

6) Efekty zewnętrzne i dobra publiczne

7) Konkurencja niedoskonała

8) Asymetria informacji

9) Równowaga ogólna

10) Wybór publiczny

Literatura:

Andreu Mas Collel, Michael D. Whinston, Jerry R.Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 i Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006.

Efekty uczenia się:

Doktorant zna podstawowe koncepcje współczesnej mikroekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu obecność nieobowiązkowa

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): egzamin

Metody weryfikacji efektów uczenia się: egzamin

Kyteria oceniania: jakość odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Rogalski
Prowadzący grup: Sebastian Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Pełny opis:

Lista tematów obejmuje:

1) Decyzje konsumenckie

2) Agregowanie popytu

3) Decyzje producenckie

4) Teoria gier

5) Równowaga konkurencyjna

6) Efekty zewnętrzne i dobra publiczne

7) Konkurencja niedoskonała

8) Asymetria informacji

9) Równowaga ogólna

10) Wybór publiczny

Literatura:

Andreu Mas Collel, Michael D. Whinston, Jerry R.Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 i Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Rogalski
Prowadzący grup: Sebastian Rogalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Pełny opis:

Lista tematów obejmuje:

1) Decyzje konsumenckie

2) Agregowanie popytu

3) Decyzje producenckie

4) Teoria gier

5) Równowaga konkurencyjna

6) Efekty zewnętrzne i dobra publiczne

7) Konkurencja niedoskonała

8) Asymetria informacji

9) Równowaga ogólna

10) Wybór publiczny

Literatura:

Andreu Mas Collel, Michael D. Whinston, Jerry R.Green, Microeconomic Theory, Oxford University Press 1995 and Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, W. W. Norton & Co., 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)