Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ładu politycznego-teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-PŁP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ładu politycznego-teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

15 godzinny wykład połączony z dyskusją.

- wykład

- dyskusja

- esej

Pełny opis:

Kurs oferuje przegląd różnych interpretacji wybranych aspektów ładu politycznego widzianych z perspektywy epistemologii i etyki. Głównym tematem wykładu jest problem intelektualnej i moralnej prawomocności ładu politycznego. Wśród tematów poruszonych w wykładzie będą:

- Współczesne kontrowersje wokół interpretacji autorytetu/władzy;

- Mity, symbole i rytuały polityczne;

- Trwałość teologii politycznej;

- Etyczne i epistemologiczne aspekty suwerenności i reprezentacji;

- Racjonalność, dyskurs publiczny i kultura masowa;

- „Kapitalizm nadzoru”, technologia i nowe granice władzy.

Literatura:

S. Filipowicz, Democracy – The Power of Illusion, Peter Lang, London 2013. (Polski oryginał: Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.)

F. Furedi, Authority: A Sociological History, Cambridge University Press 2013.

R. Girard, Violence and the Sacred, Bloomsbury, London 2013. (Polskie tłumaczenie: Sacrum I przemoc, , przeł. Maria i Jacek Plecińscy, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków 2019.)

M. Lilla, The Still Born God: Religion, Politics, and the Modern West, Alfred A. Kopf, New York 2007. (Polski przekład: Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, przeł. J. Mikos, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.)

S. Zuboff, The Age of Surveillence Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books 2019. (Polski przekład: Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, przeł. A. Unterschuetz, Zysk i S-ka, Poznań 2020.)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student ma wiedzę na temat różnych interpretacji porządku politycznego;

- Student ma wiedzę na temat najważniejszych idei związanych z dyskusją o naturze ładu politycznego;

Umiejętności:

- Student porównuje krytycznie różne interpretacje dotyczące takich pojęć jak władza, mit polityczny, suwerenność, reprezentacja, teologia polityczna i religia polityczna;

- Student wyjaśnia związek między rozumieniem określonych pojęć a ich rolą w dyskursie politycznym;

Kompetencje społeczne:

- Student potrafi formułować kompetentne opinie o wartościach i koncepcjach epistemologicznych obecnych w dyskusjach politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwienia:

- dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności, wymagane jest napisanie eseju.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

- obecność (obowiązkowa);

- udział w dyskusjach na zajęciach ( zalecany);

- esej końcowy (obowiązkowy).

metody weryfikacji efektów uczenia się:

- esej końcowy

kryteria oceniania

- esej końcowy ( około 80 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borodziuk
Prowadzący grup: Anna Borodziuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinny wykład połączony z dyskusją.

- wykład

- dyskusja

- esej

Pełny opis:

Kurs oferuje przegląd różnych interpretacji wybranych aspektów ładu politycznego widzianych z perspektywy epistemologii i etyki. Głównym tematem wykładu jest problem intelektualnej i moralnej prawomocności ładu politycznego. Wśród tematów poruszonych w wykładzie będą:

- Współczesne kontrowersje wokół interpretacji autorytetu/władzy;

- Mity, symbole i rytuały polityczne;

- Trwałość teologii politycznej;

- Etyczne i epistemologiczne aspekty suwerenności i reprezentacji;

- Racjonalność, dyskurs publiczny i kultura masowa;

- „Kapitalizm nadzoru”, technologia i nowe granice władzy.

Literatura:

S. Filipowicz, Democracy – The Power of Illusion, Peter Lang, London 2013. (Polski oryginał: Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.)

F. Furedi, Authority: A Sociological History, Cambridge University Press 2013.

R. Girard, Violence and the Sacred, Bloomsbury, London 2013. (Polskie tłumaczenie: Sacrum I przemoc, , przeł. Maria i Jacek Plecińscy, Zakład Wydawniczy “Nomos”, Kraków 2019.)

M. Lilla, The Still Born God: Religion, Politics, and the Modern West, Alfred A. Kopf, New York 2007. (Polski przekład: Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, przeł. J. Mikos, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.)

S. Zuboff, The Age of Surveillence Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books 2019. (Polski przekład: Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, przeł. A. Unterschuetz, Zysk i S-ka, Poznań 2020.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-fdc6fbeaa (2023-03-09)