Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rasa,klasa,gender i...Intersekcjonalność w teorii i praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-RKG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rasa,klasa,gender i...Intersekcjonalność w teorii i praktyce
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinne konwersatorium

Dyskusja nad lekturami, intersekcjonalna analiza konkretnych przykładów.

Dyskusja nad lekturami; ewentualnie prezentacje projektów osób uczestniczących w zajęciach.

Pełny opis:

Od swych początków w latach 80. XX w. koncepcja intersekcjonalności odbyła długą drogę od dyskursu aktywistycznego do głównego nurtu akedemickich debat w wielu dyscyplinach, takich jak nauki społeczne, humanistyka, prawo czy medycyna. Podczas zajęć przyjrzymy się intelektualnym korzeniom intersekcjonalności, jej obecnym zastosowaniom w wybranych dyscyplinach, a także krytykom i alternatywom wobec intersekcjonalności jako podejścia do badań nad społeczną róznorodnością.

Konkretna treść kursu zostanie ustalona wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami, tak aby odzwierciedlała ich zainteresowania akademickie i potrzeby badawcze. Możliwe tematy zajęć obejmują m.in. źródła intersekcjonalności w czarnej myśli feministycznej, zastosowania w socjologii, psychologii, ekonomii, teorii prawa itp., relacje intersekcjonalności i transhumanizmu, uplciowiony nacjonalizm, intersekcjonalne badania nad męskością itd. itp.

Literatura:

P.H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment; K. Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6; M.L. Andersen & P.H. Collins (eds), Race, Class, and Gender: An Anthology; A.M. Hancock, Intersectionality: An Intellectual History; R. Eddo-Lodge, Why I'm No Longer Taking to White People about Race; N. Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'post-Socialist' Age", NLR I/212; D. Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", Feminist Studies Vol. 14, No. 3.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu;

Dopuszczalna jedna nieobecność.

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego);

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się;

Indywidualne ustne podsumowanie kursu.

Kryteria oceniania;

Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Katarzyna Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

15 godzinne konwersatorium

Dyskusja nad lekturami, intersekcjonalna analiza konkretnych przykładów.

Dyskusja nad lekturami; ewentualnie prezentacje projektów osób uczestniczących w zajęciach.

Pełny opis:

Od swych początków w latach 80. XX w. koncepcja intersekcjonalności odbyła długą drogę od dyskursu aktywistycznego do głównego nurtu akedemickich debat w wielu dyscyplinach, takich jak nauki społeczne, humanistyka, prawo czy medycyna. Podczas zajęć przyjrzymy się intelektualnym korzeniom intersekcjonalności, jej obecnym zastosowaniom w wybranych dyscyplinach, a także krytykom i alternatywom wobec intersekcjonalności jako podejścia do badań nad społeczną róznorodnością.

Konkretna treść kursu zostanie ustalona wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami, tak aby odzwierciedlała ich zainteresowania akademickie i potrzeby badawcze. Możliwe tematy zajęć obejmują m.in. źródła intersekcjonalności w czarnej myśli feministycznej, zastosowania w socjologii, psychologii, ekonomii, teorii prawa itp., relacje intersekcjonalności i transhumanizmu, uplciowiony nacjonalizm, intersekcjonalne badania nad męskością itd. itp.

Literatura:

P.H. Collins, Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment; K. Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color", Stanford Law Review, Vol. 43, No. 6; M.L. Andersen & P.H. Collins (eds), Race, Class, and Gender: An Anthology; A.M. Hancock, Intersectionality: An Intellectual History; R. Eddo-Lodge, Why I'm No Longer Taking to White People about Race; N. Fraser, "From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'post-Socialist' Age", NLR I/212; D. Haraway, "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", Feminist Studies Vol. 14, No. 3.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0