Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i bezpieczeństwa narodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-TAB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania instytucji politycznych i bezpieczeństwa narodowego
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

Kurs zapewnia doktorantom kompleksowy przegląd analizy instytucjonalnej w naukach politycznych. Obejmuje zarówno kwestie teoretyczne, jak i metodologiczne, w oparciu o literaturę i dotychczasowe badania.

Pełny opis:

Kurs zapewnia doktorantom kompleksowy przegląd analizy instytucjonalnej w naukach politycznych. Uczestnicy kursu zapoznają się z różnymi konceptualizacjami terminu "instytucja" opracowanymi w naukach społecznych. Zapoznają się również z różnymi rodzajami nowego instytucjonalizmu, a także z badaniami nad zmianą instytucjonalną i projektowaniem instytucjonalnym. Doktoranci zapoznają się również z Gramatyką Instytucjonalną, nowym narzędziem analitycznym stosowanym w naukach politycznych.

Literatura:

Campbell, J. L. (2004), Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Crawford, S., & Ostrom, E. (1995), A Grammar of Institutions, The American Political Science Review, 89(3), 582–600.

Frantz, C., Siddiki, S. (2020), Institutional Grammar 2.0: A Refined Specification for Encoding and Analyzing Institutional Design, Public Administration, in print.

Goodin, R.E. (1996, online 2012), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge.

Hay, C. (2002), Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Heritier, A. (2007), Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York.

Hindriks, F., & Guala, F. (2015), Institutions, rules, and equilibria: A unified theory, Journal of Institutional Economics, 11(3), 459–480.

Kingston, Ch. and G., Caballero (2009), Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180.

Lowndes V. and M. Roberts (2013), Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.

Mahoney, J. and K., Thelen, eds. (2013), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press, New York.

March, J. G. and J, P., Olsen (1998), Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, 52(4), 943-969.

March, J. G. and J. P., Olsen (1989), Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York.

Olsen, J.P. (1997), Institutional Design in Democratic Contexts, The Journal of Political Philosophy, 5(3), 203-229.

Ostrom, E. (2006), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Pierson, P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Searle, J. R. (2005), What is an institution? Journal of Institutional Economics, 1(1), 1–22.

Efekty uczenia się:

Doktorant po ukończeniu kursu:

Wiedza:

 posiada gruntowną wiedzę na temat dotychczasowych badań nad zagadnieniem instytucji politycznych, w tym instytucji bezpieczeństwa (WG1)

 ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych podejść do instytucji politycznych, ich zmian i projektowania, a także najnowszych trendów w tym obszarze (WG2)

 ma pogłębioną wiedzę na temat różnych aspektów analizy instytucjonalnej, w tym gramatyki instytucjonalnej (WG3)

Umiejętności:

 jest w stanie zastosować w badaniach empirycznych ramy teoretyczne dotyczące instytucji politycznych, a także kreatywnie wykorzystywać odpowiednie metody, narzędzia i techniki badawcze (UW1).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy kursu są zobowiązani do przeczytania odpowiednich tekstów. Uczestnicy kursu muszą napisać esej na temat związany z tematem wykładu. Będą mieli na to dwa miesiące. Esej zostanie następnie omówiony z wykładowcami.

Kryteria oceny: Aktywny udział w dyskusjach (10%); esej (70%); dyskusja nad esejem (20%).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Urszula Koszewska, Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. It includes both the theoretical and methodological questions, basing on the literature and research to date.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. The course participants will get acquainted with different conceptualizations of the term ‘institution’ developed in social science. They will also get familiar with various types of new institutionalism as well as with research on institutional change and institutional design. Ph.D. candidates will be also presented with the Institutional Grammar, a new analytical tool used in political science.

Literatura: (tylko po angielsku)

Campbell, J. L. (2004), Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Crawford, S., & Ostrom, E. (1995), A Grammar of Institutions, The American Political Science Review, 89(3), 582–600.

Frantz, C., Siddiki, S. (2020), Institutional Grammar 2.0: A Refined Specification for Encoding and Analyzing Institutional Design, Public Administration, in print.

Goodin, R.E. (1996, online 2012), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge.

Hay, C. (2002), Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Heritier, A. (2007), Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York.

Hindriks, F., & Guala, F. (2015), Institutions, rules, and equilibria: A unified theory, Journal of Institutional Economics, 11(3), 459–480.

Kingston, Ch. and G., Caballero (2009), Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180.

Lowndes V. and M. Roberts (2013), Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.

Mahoney, J. and K., Thelen, eds. (2013), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press, New York.

March, J. G. and J, P., Olsen (1998), Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, 52(4), 943-969.

March, J. G. and J. P., Olsen (1989), Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York.

Olsen, J.P. (1997), Institutional Design in Democratic Contexts, The Journal of Political Philosophy, 5(3), 203-229.

Ostrom, E. (2006), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Pierson, P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Searle, J. R. (2005), What is an institution? Journal of Institutional Economics, 1(1), 1–22.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Szabłowski
Prowadzący grup: Kamil Szabłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. It includes both the theoretical and methodological questions, basing on the literature and research to date.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course provides Ph.D. candidates with a comprehensive overview of institutional analysis in political science. The course participants will get acquainted with different conceptualizations of the term ‘institution’ developed in social science. They will also get familiar with various types of new institutionalism as well as with research on institutional change, institutional design and institutional diversity.

Literatura: (tylko po angielsku)

Campbell, J. L. (2004), Institutional Change and Globalization, Princeton University Press, Princeton and Oxford..

Goodin, R.E. (1996, online 2012), The Theory of Institutional Design, Cambridge University Press, Cambridge.

Guy Peters, B. (2013), Strategies for Comparative Research in Political Science, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Hay, C. (2002), Political Analysis. A Critical Introduction, Palgrave Macmiilan, Basingstoke, New York.

Heritier, A. (2007), Explaining Institutional Change in Europe, Oxford University Press, Oxford, New York.

Kingston, Ch. and G., Caballero (2009), Comparing Theories of Institutional Change, Journal of Institutional Economics, 5(2), 151-180.

Lowndes V. and M. Roberts (2013), Why Institutions Matter. The New Institutionalism in Political Science, Palgrave Macmillan, Basingstoke, New York.

Mahoney, J. and K., Thelen, eds. (2013), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge University Press, New York.

March, J. G. and J, P., Olsen (1998), Institutional Dynamics of International Political Orders, International Organization, 52(4), 943-969.

March, J. G. and J. P., Olsen (1989), Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York.

Olsen, J.P. (1997), Institutional Design in Democratic Contexts, The Journal of Political Philosophy, 5(3), 203-229.

Ostrom, E. (2006), Understanding Institutional Diversity, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Pierson, P. (2004), Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton and Oxford.

Searle, J. R. (2005), What is an institution? Journal of Institutional Economics, 1(1), 1–22.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0