Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne - warsztat naukowca (dobrowolny): jak skutecznie prezentować wyniki badań na konferencjach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WYP-P-EN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne - warsztat naukowca (dobrowolny): jak skutecznie prezentować wyniki badań na konferencjach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

Pełny opis: (tylko po angielsku)

How to perform in public and communicate effectively? Public speaking in front of the audience. How to prepare multimedia presentations (basic rules). Presentation of research results and other data. Communicating with the audience of the presentation in English.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Donovan, How To Deliver A TED Talk: Secrets Of The World’s Most Inspiring Presentations, 2012.

D. Carnegie, The Art of Public Speaking, New York 2017.

T. Morrison, The Book on Public Speaking, 2017.

J.A. DeVito, Essential Elements of Public Speaking, Hoboken 2018.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The student:

● Is able to communicate on specialist topics to a degree enabling active participation in the international scientific environment.

● Can use English at B2 level.

● Is able to select and prepare content for their presentation in front of the audience.

● Is able to properly prepare the content and conduct of their presentation.

● Can present their content to the audience.

● Has mastered the techniques and tools of public speaking.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Description of the requirements related to participation in the classes, including the permissible number of absences subject to excuse

Active participation in each class (participation in tasks to be performed), one permissible absence subject to excuse. Remote classes, preferably participation with your cameras and microphones on.

Rules for crediting the classes (including make-up examination)

Based on the student’s activity and commissioned projects.

Make-up in the form of an additional project to be made.

Methods of verification of learning outcomes

Presence, activity, projects and presentations.

evaluation criteria

Completion of more than 51% of the required number of points.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Porębska
Prowadzący grup: Karolina Porębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

8 hours online workshop

didactic methods used:

● Elements of lecture

● discussion

● presentation

● case studies

● practical exercises

Pełny opis: (tylko po angielsku)

How to perform in public and communicate effectively? Public speaking in front of the audience. How to prepare multimedia presentations (basic rules). Presentation of research results and other data. Communicating with the audience of the presentation in English.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Donovan, How To Deliver A TED Talk: Secrets Of The World’s Most Inspiring Presentations, 2012.

D. Carnegie, The Art of Public Speaking, New York 2017.

T. Morrison, The Book on Public Speaking, 2017.

J.A. DeVito, Essential Elements of Public Speaking, Hoboken 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Porębska
Prowadzący grup: Karolina Porębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

8 h workshop.

● Elements of lecture

● discussion

● presentation

● case studies

● practical exercises

Pełny opis: (tylko po angielsku)

How to perform in public and communicate effectively? Public speaking in front of the audience. How to prepare multimedia presentations (basic rules). Presentation of research results and other data. Communicating with the audience of the presentation in English.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Donovan, How To Deliver A TED Talk: Secrets Of The World’s Most Inspiring Presentations, 2012.

D. Carnegie, The Art of Public Speaking, New York 2017.

T. Morrison, The Book on Public Speaking, 2017.

J.A. DeVito, Essential Elements of Public Speaking, Hoboken 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-93dc0a60c (2023-06-02)