Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wystąpienia publiczne (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WYP-P-PL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia publiczne (warsztat naukowca)
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 godzinny warsztat

Warsztat: stacjonarny, oparty o przygotowany wcześniej materiał wg wskazań (2x3 g)

Wprowadzenie i omówienie technik (2g)

stosowane metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe, oparte na wprowadzeniu technik, przygotowaniu wystąpienia, analizę wystąpienia, korekcie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie naukowca do wystąpień:

a) na konferencjach

b) wystąpień popularnonaukowych

c) wywiadów

W związku z tym będą poruszane warsztatowo takie kwestie, jak struktura materiału, story w materiale, zrozumiałość materiału, analogie w materiale, znaczenie badań dla odbiorców, a także w kwestii wywiadów krótka prezentacja badań i argumentacja w odpowiedzi na fakenewsy.

Literatura:

• Gronbeck i inni, Zasady komuniukacji werbalnej

• Carmine Gallo The storytellers secret

• Daniel Levitin The weponized lies

Efekty uczenia się:

• Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym.

• Rozumie mechanizmy medialne związane z popularyzacją nauki

• Potrafi krótko argumentować na zrozumiałym poziomie

• Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Wymagane aktywne uczestnictwo na warsztatach, nie ma dopuszczalnych nieobecności ze względu na małą liczbę spotkań

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

Poprawne zbudowanie 3 wystąpień: konferencyjnego, popularnego i argumentacji antyfake’owej

Metody weryfikacji efektów uczenia się:

Uzasadnienie poprawności własnej pracy wg kryteriów z zajęć

Kryteria oceniania:

Kryteria ustalone wspólnie na warsztatach dotyczące właściwego poziomu wystąpienia

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jankowska
Prowadzący grup: Marta Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

8 godzinny warsztat

Warsztat: stacjonarny, oparty o przygotowany wcześniej materiał wg wskazań (2x3 g)

Wprowadzenie i omówienie technik (2g)

stosowane metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe, oparte na wprowadzeniu technik, przygotowaniu wystąpienia, analizę wystąpienia, korekcie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu przygotowanie naukowca do wystąpień:

a) na konferencjach

b) wystąpień popularnonaukowych

c) wywiadów

W związku z tym będą poruszane warsztatowo takie kwestie, jak struktura materiału, story w materiale, zrozumiałość materiału, analogie w materiale, znaczenie badań dla odbiorców, a także w kwestii wywiadów krótka prezentacja badań i argumentacja w odpowiedzi na fakenewsy.

Literatura:

• Gronbeck i inni, Zasady komuniukacji werbalnej

• Carmine Gallo The storytellers secret

• Daniel Levitin The weponized lies

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 8 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jankowska
Prowadzący grup: Marta Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0