Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology for Economists

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-SZD-QPE-PFE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology for Economists
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty WNE dla programu QPE w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej (ZIP)
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Introduction to social psychology, psychological and social factors underlying economic processes.

Pełny opis:

This course will introduce student to social psychological theory and research results that explain economic behaviour. Topics will include:

● How rational are of human choices?

● Cognitive mechanisms underlying decisions: schema, narratives

● Attitudes

● Social motivation and social emotions

● Self-structure and self regulation, identity

● Show individuals affect each other: social influence and social interdependence

● Group dynamics

● Prejudice and stereotypes

● Social processes, social change

● Social processes and new technology, social processes in social media

Literatura:

Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2015). Social Psychology (9th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon.Aronson, E. (Ed.). (2011).

Aronson, E. (Ed.). (2011). Readings About the Social Animal (10th ed.). New York: Worth Publishers.

Efekty uczenia się:

Students will acquire basic knowledge about social psychological processes that are relevant to economy (P8S_WG)

Students will understand how human cognition motivation and emotion shape human decisions and action (P8S_UW)

Students will understand the basic group processes and the role they play in economic processes (P8S_WG)

Metody i kryteria oceniania:

Multiple choice exam

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0