Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3302-SL3-Z Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Germanistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do sporządzenia pracy licencjackiej z zakresu badań językoznawczych, kulturoznawczych, literaturoznawczych i glottodydaktycznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności przygotowywania i pisania tekstu naukowego oraz przygotowanie studentów do sporządzenia pracy licencjackiej. Na zajęciach omawiane są następujące zagadnienia:

- wymagania stawiane pracom dyplomowym/licencjackim,

- struktura prac dyplomowych,

- zalecenia typograficzne ,

- źródła informacji literaturowej (bazy danych publikacji naukowych),

- cechy stylu naukowego,

- sposoby cytowania, sporządzania przypisów i bibliografii,

- problematyka plagiatu naukowego - parafraza, kompilacja, nadużywanie prawa do cytatu, plagiat,

- przegląd metod badawczych z zakresu danej dyscypliny,

- wybrane aspekty kultury, literatury i języka niemieckiego obszaru językowego.

Literatura:

Podawana przez prowadzącego seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

- specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej,

- historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,

- język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim,

- podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka niemieckiego w wybranych kontekstach edukacyjnych,

powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,

- podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,

- podstawowe metody analizy i interpretacji w zakresie nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego.

Umiejętności: absolwent potrafi:

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej,

- wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki,

- rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

- współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

- uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_U01, K_U02, K_U03, K_K01, K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła; czynne uczestnictwo w zajęciach i przedłożenie planu pracy wraz z bibliografią.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sawczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołakowska-Mocek, Konrad Masny, Anna Rucińska, Maria Smolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Uwagi:

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywać przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Sawczyńska
Prowadzący grup: Magdalena Kołakowska-Mocek, Wiesława Łukasiewicz, Anna Rucińska, Anna Rusinowska, Małgorzata Sawczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.