Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z1N19WLW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie głównych kierunków badań literackich dwudziestego wieku i zapoznanie uczestników kursu z najistotniejszymi terminami teorii literatury.

Pełny opis:

Wykład nakierowany jest na zaprezentowanie i usystematyzowanie najważniejszych kierunków badań literackich XX wieku. Cykl zajęć rozpoczyna przedstawienie i rozróżnienie podstawowych pojęć nauki o literaturze oraz pojęć synonimicznych, jej działów i celów. W dalszej części program zajęć obejmuje przegląd głównych koncepcji teoretycznoliterackich, między innymi: psychoanaliza, fenomenologia, formalizm, Bachtinowska dialogiczność, hermeneutyka, strukturalizm, semiotyka, poststrukturalizm, dekonstrukcja.

Efektem powinna być pomoc we wszechstronnym analizowaniu tekstów literackich, nabycie umiejętności zastosowania kluczowych pojęć przyswojonych podczas kursu w samodzielnych studiach nad literaturą.

Literatura:

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.

Literatura – teoria – metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001 (zalecane wydanie z 2006 roku)

Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998 (i wydania późniejsze)

J. Culler, Teoria literatury, tłum. M. Bassaj, Poznań 1998.

oraz inne opracowania lub teksty źródłowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

podstawową terminologię, przedmiot i kierunki badań dziedziny

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium / Test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zielińska
Prowadzący grup: Anna Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia będą odbywać się w formie zdalnej w sposób synchroniczny z wykorzystaniem platform Zoom i Google Classroom.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Siwiec, Anna Zielińska
Prowadzący grup: Karolina Siwiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.