Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The European Union and the West : main challenges in XXI century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-EUW-ERASMUS-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The European Union and the West : main challenges in XXI century
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty Centrum Europejskiego dla studentów ERASMUS
przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty tylko dla studentów Erasmus
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

The students should have good knowledge of international relations and basic knowledge of economic-social background for political decision making processes.

Skrócony opis:

The 15-hour course (7 sessions) aims to present and discuss the main challenges for the western world in XXI century. Special attention will be given to the EU and its relations with the most important global players with possible scenarios for the future. Moreover, the students will discuss the consequences of the Forth Industrial revolution for the political practice and public sphere.

Pełny opis:

1. Global (dis)order: the world in the year 2019 – main characteristics. From bipolar via unipolar towards multipolar or bipolar again? Unilateralism versus multilateralism. The West and the Rest.

2. The EU: main challenges in 2019.

3. The West and the rest: EU in the new global order

4. The EU reforms: main scenarios (Macron, Orban, Rutte).

5. A power shift from Atlantic towards Pacific? Socio-economic overview.

6. The transatlantic relations under Trump, main challenges and divisions.

7. US – China competition: challenges and perspectives. Trade war, high-tech rivalry, political tensions.

8. European Union and Asian giants: China and India.

9. EU relations with Russia, Middle East, Africa – main challenges and possible scenarios.

10. Forth industrial revolution and its consequences for politics and society.

Literatura:

1. Parag Khanna, The Future is Asian. Global Order in the XXI century, 2019

2. Harari Noah, 21 lessons for 21 century, 2018

3. Ivan Krastev, After Europe, 2017

4. Schwab Klaus, Forth industrial revolution, 2016

5. Kaplan Robert, Asian cauldron, 2014

Efekty uczenia się:

• The students will get knowledge about complexity of the current world order as well as increase knowledge about the most important challenges for the European Union and the West in the next decade.

• The students will get ability to analyse facts and data re: international relations as well as reflect on their meaning for the strategies of the state actors.

• The student will learn to debate and present in public their arguments re: international relations and foreign policy.

Metody i kryteria oceniania:

• Oral exam

• Overall performance in the class.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kożuchowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kożuchowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0