Uniwersytet DEMO - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of American Art (Historia sztuki amerykańskiej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW026 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: History of American Art (Historia sztuki amerykańskiej)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) basic knowledge in the development of American art, history and culture

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia dla studentów pierwszego stopnia (BA).

Celem kursu jest ukazanie rozwoju sztuki amerykańskiej w ciągu trzech ostatnich stuleci. Kurs omawiał będzie proces kształtowania się amerykańskiej tożsamości kulturowej, manifestującej się w odrębności tradycji artystycznej i wzrastającej niezależności wobec przemian sztuki europejskiej. Rozwój sztuki amerykańskiej dokonywał się w korelacji z przemianami historycznymi, a jej swoistość określał dodatkowo północno-amerykański kontekst geograficzny. Przedstawione zostaną kolejne fazy jej rozwoju: (1) okres zależności od tradycji europejskiej; (2) początki państwa: klasycyzm i romantyzm; (3) rozwój malarstwa pejzażowego; (4) impresjonizm i post-impresjonizm na przełomie wieku XIX i XX; (5) modernizm amerykański, (6) sztuka współczesna.

Poziom językowy: B2+

Pełny opis:

ZAJĘCIA 1. Wstęp do zajęć

Wymagania kursowe i ogólne omówienie sztuki amerykańskiej.

ZAJĘCIA 2. Sztuka kolonialna

Sztuka rdzennych mieszkańców, Ameryka w europejskiej wyobraźni, malarstwo i architektura kolonialne.

lektura: Christopher Columbus. Letters. (excerpts)

ZAJĘCIA 3. Wczesna Republika

Sztuka i tożsamość amerykańska: West, Singleton, Copley, Peale, Trumbull.

lektura: “The Declaration of Independence.”

ZAJĘCIA 4. Imperialna ekspansja na zachód

Dziewiętnastowieczne malarstwo pejzażowe: Cole, Bierdstadt, Church.

lektury: J. L. O’Sullivan, “The Great Nation of Futurity.”

H. N. Smith on Turner’s hypothesis.

T. Cole, “Essay on American Scenery.”

ZAJĘCIA 5. Amerykański impresjonizm

Whistler, Cassatt, Sargent.

lektury: “Women Artists,” “Women’s Petition to the Academy,” in: P. Wood. Art in Theory 1800-1899.

O. Wilde, “On Art for Art’s Sake.”

J. Whistler, “The Ten O’Clock Lecture.”

ZAJĘCIA 6. Przemysł i męskość

Homer, Peto, Eakins, Whitman.

lektury: wybór wierszy W. Whitmana

W. Whitman, “On the American Artist.”

W. Homer, “Statement on plein-air Painting.”

T. Eakins, “On the Teaching of Art.”

ZAJĘCIA 7. Amerykańska awangarda

Demuth, Sheeler, O’Keffee, Hopper, Stieglitz and Hine.

lektury: “Georgia O’Keeffe,” w: The Guerilla Girls’ Bedside Companion to the History of Western Art.

A. Stieglitz, “Pictorial Photography.”

ZAJĘCIA 8. Regionalizm i realizm społeczny

Grant Wood, Thomas Benton vs. Ben Shahn.

lektura: G. Wood, from Revolt against the City

ZAJĘCIA 9. Ekspresjonizm abstrakcyjny

Pollock, Rothko, Newman.

lektury: H. Rosenberg, “The Fall of Paris.”

M. Rothko et al. “Letter to New York Times.”

B. Newman, “The Sublime is Now.”

J. Pollock, “Answers to the Questionnnaire.”

ZAJĘCIA 10. Lata 1960-te i potem

Pop-Art, artyści ziemi Artists of the Earth, happening, performance, sztuka politycznie zaangażowana

lektury: R. Hamilton, “For the Finest Art, Try Pop.”

C. Oldenburg, “I am for an Art…”

J. Klinkowitz, “The Sixties Aesthetic,” w: The American 1960s.

ZAJĘCIA 11. Sztuka feministyczna

Kruger, Sherman, Chicago, Kelly, Ono.

lektura: L. Nochlin, “Why Have There Been no Great Women Artists?”

ZAJĘCIA 12. Sztuka konceptualna, minimalizm, sztuka krytyczna

Wodiczko, Walker

lektura: K. Wodiczko, “Public Projection.”

ZAJĘCIA 13. Postmodernizm

Koons and LaChapelle.

lektura: S. Sontag, “Notes on ‘Camp.’”

wybór artykułów i wywiadów z artystami

Literatura:

Nie ma jednej publikacji omawiającej materiał całego kursu. Każda z publikacji wymienionych poniżej dotyczy części zagadnień omawianych podczas zajęć.

Bjelajac, David. American Art: A Cultural History. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2000.

Craven, David. Abstract Expressionism as Cultural Critique: Dissent during the McCarthy Period. New York: Cambridge University Press, 1999.

Doss Erica. Benton, Pollock, and the Politics of Modernism: From Regionalism to Abstract Expressionism, Chicago: The University of Chicago Press, 1991.

Ferrier, Jean-Louis (ed.). Art of the 20th Century: A Year-by-Year Chronicle of Painting, Architecture, and Sculpture. Paris: Chêne-Hachette, 1999.

Frascina, Francis (ed.). Pollock and After: The Critical Debate. London: Harper & Row, 1985.

Golding, John. Paths to the Absolute. London: Thames & Hudson, 2002.

Guilbaut, Serge. How New York Stole the Idea of Modern Art: Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1983.

Harrison, Charles. Modernism. London: Tate Gallery Publishing, 1997.

Harrison, Charles, Paul Wood and Jason Gaiger (eds.). Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas. Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1993.

Harrison, Charles and Paul Wood (eds.). Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas. Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell Publishers, 1993.

Heartney, Eleanor. After the Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art. 2007.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student/studentka:

1. WIEDZA

Przedstawiony materiał umożliwi studentom rozpoznawanie kierunków i zagadnień w sztuce amerykańskiej, wyposażając ich w zdolność uogólniania i kojarzenia faktów i idei artystycznych w kontekście całości rozwoju kultury amerykańskiej, oraz w zdolność oceny jakości dzieł w kategoriach ich znaczenia dla rozwoju sztuki amerykańskiej.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Ukończenie kursu umożliwi studentom stosowanie nabytej wiedzy w wielu kontekstach pozaartystycznych – rozpoznawanie związków między praktykami artystycznymi a pokrewnymi im zjawiskami z dziedzin amerykańskiej literatury, muzyki, teatru i tańca.

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnicy zajęć zyskają szczegółową wiedzę na temat rozwoju sztuki amerykańskiej. Udział w zajęciach umożliwi im rozpoznawanie faktów i idei artystycznych oraz kojarzenie ich z najważniejszymi nurtami sztuki amerykańskiej. Celem kursu jest ułatwienie studentom rozumienia omawianych zjawisk artystycznych w stopniu umożliwiającym samodzielne porównywanie ich, interpretowanie i opisywanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa oparta jest na kryteriach:

Egzamin końcowy – 80% lub 100% (dokładny format egzaminu będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej).

Pozytywne znaczenie będzie również miała aktywność na zajęciach.

Dopuszczalne nieobecności: 2.

UWAGA: Wykłady będą się odbywać zdalnie w czasie rzeczywistym. Po wykładzie będzie czas na pytania i dyskusję.

Prezentacje PP będą dostępne na platformie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chwesewicz
Prowadzący grup: Michał Chwesewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Chwesewicz
Prowadzący grup: Michał Chwesewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.