Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw [2102-SEA-M-D3OEPM] Semestr zimowy 2021/22
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Obszar euroazjatycki w polityce mocarstw [2102-SEA-M-D3OEPM]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/22 [2021Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 308
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Kamil Szabłowski
Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 I 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Bayramov A., Conflict, cooperation or competition in the Caspian Sea region: A critical review of the New Great Game paradigm, Caucasus Survey, nr 1, 2021.

Gardocki S., Ożarowski R., Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016..

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Zakres tematów:

I. Część teoretyczno-metodologiczna

1. Wybrane teorie stosunków międzynarodowych

2. Koncepcje geopolityki i geoekonomii

3. Kategoria rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Power politics.

4. Analiza polityki zagranicznej – FPA, analiza strategiczna

II. Część empiryczna

5. Uwarunkowania polityki zagranicznej mocarstw w obszarze eurazjatyckim

6. Polityka Unii Europejskiej

7. Polityka Stanów Zjednoczonych

8. Polityka Rosji

9. Polityka Turcji

10. Polityka Iranu

11. Polityka Chin

12. Studium przypadku – Bliski Wschód

13. Studium przypadku – Azja Centralna i Kaukaz Południowy

14. Studium przypadku – Europa Wschodnia

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji i materiałów audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0