Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw [2100-MON-OBPE-OG] Semestr zimowy 2022/23
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw [2100-MON-OBPE-OG]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 105
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Kamil Szabłowski
Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 i 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna

Gardocki S., Ożarowski R. i Ulatowski R., The Islamic World in International Relations, Berlin 2019.

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Legucka A. i Włodkowska A., The Eastern Partnership as a Contested Neighbourhood: The Role of External Actors – The EU and Russia, Studia Europejskie, nr 4/2021.

Misiągiewicz J., Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Lublin 2021.

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016.

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Warszawa 2019-2021.

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Zakres tematów:

I. Część teoretyczno-metodologiczna

1. Wybrane teorie stosunków międzynarodowych

2. Koncepcje geopolityki i geoekonomii

3. Kategoria rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Power politics.

4. Analiza polityki zagranicznej – FPA, analiza strategiczna

II. Część empiryczna

5. Uwarunkowania polityki zagranicznej mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

6. Polityka Unii Europejskiej

7. Polityka Stanów Zjednoczonych

8. Polityka Rosji

9. Polityka Turcji

10. Polityka Iranu

11. Polityka Chin

12. Studium przypadku – Bliski Wschód

13. Studium przypadku – Azja Centralna i Kaukaz Południowy

14. Studium przypadku – Europa Wschodnia

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji i materiałów audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0