Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw [2102-SEA-M-D3OBPO] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Obszar pogranicza euroazjatyckiego w polityce mocarstw [2102-SEA-M-D3OBPO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Kamil Szabłowski
Literatura:

Część teoretyczno-metodologiczna

Alden Ch., Aran A., Foreign Policy Analysis. New Approaches, London, New York 2012.

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009, pp. 31-85 i 212-236.

Haliżak E. (red.), Geoekonomia, Warszawa 2012.

Kaplan R., The Revenge of Geography, New York 2013.

Light M., Groom A.J.R., International Relations: A Handbook of Current Theory, London, New York 2016 (rozdział 8).

Mearsheimer J.J., Tragizm polityki mocarstw, Kraków 2020.

Pietraś M. „Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”, w: E. Haliżak (red.), Badanie polityki zagranicznej państwa, Warszawa 2018.

Tyszkiewicz A., Borowiec P., Teorie i podejścia badawcze geopolityki, Kraków 2020.

Zięba R., Bieleń S., Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Część empiryczna:

Feltman J., Gross S., Indyk M. i in., The New Geopolitics of the Middle East: America’s Role in a Changing region, Report, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/01/FP_20190107_new_geopolitics_of_mena_final.pdf

Grzegorczyk H., Turbulentność obszaru poradzieckiego w polityce wybranych państw, Facta Simonidis, 2019 nr 1 (12)

Krasna J., Meladze G,The “Four Plus One”: The Changing Power Politics of the Middle East, MDC Occasional Paper, 7 October 2021, https://dayan.org/content/four-plus-one-changing-power-politics-middle-east

Legucka A. i Włodkowska A., The Eastern Partnership as a Contested Neighbourhood: The Role of External Actors – The EU and Russia, Studia Europejskie, nr 4/2021.

Michnik W., Great power rivalry in the Middle East, Expert Comment 7/2021

Real Instituto Elcano, https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/11/commentary-michnik-great-power-rivalry-in-the-middle-east.pdf

Misiągiewicz J., Polityka bezpieczeństwa energetycznego w regionie kaspijskim, Lublin 2021.

Osiewicz P. (red.), Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, Warszawa 2016.

Rocznik Strategiczny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022-2023, Warszawa 2019-2022.

Rodkiewicz W., Bliskowschodnia polityka Rosji. Regionalne ambicje, globalne cele, Prace OSW nr 71, Warszawa. 2017 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/prace_71_bliskowschodnia_polityka_rosji_net_0.pdf

Włodkowska-Bagan A., Rywalizacja mocarstw w obszarze postradzieckim, Warszawa 2013 [Idem, „Ambicje imperialne Rosji i innych mocarstw w przestrzeni poradzieckiej”, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Rosja. Rozważania imperiologiczne, Warszawa 2015]

Zakres tematów:

I. Część teoretyczno-metodologiczna

1. Wybrane teorie stosunków międzynarodowych

2. Koncepcje geopolityki i geoekonomii

3. Kategoria rywalizacji w stosunkach międzynarodowych. Power politics.

4. Analiza polityki zagranicznej – FPA, analiza strategiczna

II. Część empiryczna

5. Uwarunkowania polityki zagranicznej mocarstw w obszarze pogranicza euroazjatyckiego

6. Polityka Unii Europejskiej

7. Polityka Stanów Zjednoczonych

8. Polityka Rosji

9. Polityka Turcji

10. Polityka Iranu

11. Polityka Chin

12. Studium przypadku – Bliski Wschód

13. Studium przypadku – Azja Centralna i Kaukaz Południowy

14. Studium przypadku – Europa Wschodnia

15. Podsumowanie

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji; z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych i prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik testu egzaminacyjnego złożonego z dwóch części – pytać testowych oraz jednego pytania otwartego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet DEMO.
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0