Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia społeczna Europy 4003-EU-L23-ASE
Reguły punktacji przedmiotu

D-BWZ - Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D-BWZ
Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2019 - ...)
3
(2012 - ...)
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0