Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan 2 stopień 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Romanistyki)

Jednostka: Instytut Romanistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan 2 stopień 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022 2023Z
3304-1DZ2O-MET-DNJSP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze nauczyciela języka francuskiego w szkole podstawowej. Słuchacze zostaną zapoznani z dokumentami regulującymi pracę nauczyciela języka obcego na 1. i 2. etapie edukacyjnym. Przeanalizują profil psychopedagogiczny uczniów szkoły podstawowej w kontekście procesu uczenia się i nauczania języków obcych. Zostaną zapoznani z technikami pracy na zajęciach z języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej i w klasach 4-8. Dowiedzą się również jak wybierać podręczniki dostosowane do tych grup wiekowych.

Strona przedmiotu
3304-1DP1O-HIKF2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest wprowadzeniem do historii i kultury Francji od średniowiecza do XXI wieku. Plan kursu jest chronologiczny i zakłada, że w pierwszym semestrze omówione zostaną zagadnienia od czasu podboju rzymskiego do rewolucji francuskiej, przy czym szczególna uwaga zostanie poświęcona tematom dotyczącym historii i kultury od XI do końca XVIII wieku.

W drugim semestrze pojawią się zagadnienia obejmujące XIX i XXI wiek.

Zajęcia będą składały się z dwóch elementów - z wykładu oraz towarzyszących mu materiałów i testów do wykonania na platformie internetowej www.kampus.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3304-1DP1O-HLF1-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie najważniejszych cech francuskiej literatury średniowiecznej i renesansowej oraz ewolucji, jaką przeszła w tym okresie.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-HLF-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład kursowy – Historia literatury francuskiej XVII i XVIII wieku

Chronologia, kryzys wiary i idei, kierunki filozofii nowożytnej (racjonalizm, empiryzm, sensualizm) i prądy religijne (teizm, deizm); style (barok, klasycyzm, rokoko, sentymentalizm, neoklasycyzm); nowe pojmowanie roli filozofa i pisarza oraz samej literatury, ewolucja tragedii i komedii, rozkwit i przemiany powieści.

Strona przedmiotu
3304-1DP2O-KK-003-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przedstawienie sytuacji kobiety we Francji w okresie ancien régime’u, czyli okresie przypadającym na XVI, XVII i XVIII wiek.

W czasie konwersatorium analizowane będą fragmenty współczesnych opracowań odnoszących się do historii kobiet a także fragmenty lub całe utwory autorów i autorek biorących udział w sporze o kobiety np. Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, markiz de Condorcet lub też Olympe de Gouges.

Strona przedmiotu
3304-BEAT60-EL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten jest wprowadzeniem do historii kultury lat sześćdziesiątych w krajach Europy zachodniej (głównie Wielkiej Brytanii) i USA. Ma na celu przedstawienie w chronologicznym zarysie najistotniejszych aspektów kultury tej epoki, ze szczególnym uwzględnieniem kultury popularnej.

Ramą kursu są elementy biografii zespołu The Beatles, szczególnie te, w których zbiegają się wszystkie najważniejsze zjawiska społeczno-kulturalne epoki zwanej „the sixties”. Pozwala to lepiej zilustrować przemiany kulturowe.

Kurs podzielony jest na moduły tematyczne, z których każdy skoncentrowany jest na dwóch aspektach problemu i zawiera ćwiczenia do wykonania. W celu zbudowania u uczestników spójnego zarysu tej epoki, czyli czasów sfilmowanych, zilustrowanych i bogato opisanych, na kursie wykorzystane są różnorodnego typu materiałów dydaktyczne, min. teksty z epoki, materiały ikonograficzne, plakaty, okładki albumów muzycznych, reprodukcje dzieł sztuki, wykłady w formie plików wideo, pliki audio.

Strona przedmiotu
3304-2D2-MET-1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do wykorzystywania i samodzielnego tworzenia materiałów w dydaktyce języka francuskiego jako obcego. Przedmiotem refleksji będą trzy grupy materiałów: autentyczne, quasi-autentyczne, dydaktyczne. Praktyczne zadania będą dotyczyć różnych gatunków w obrębie każdej z trzech grup. Studenci poznają zasady pracy z nimi oraz będą rozwijać umiejętność ich modyfikowania i wykorzystywania podczas zajęć językowych, a także samodzielnie je tworzyć.

Strona przedmiotu
3304-2D2-MET-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od dłuższego czasu, wielojęzyczność i wielokulturowość stanowią jeden z priorytetów współczesnej polityki językowej. Celem zajęć jest ukazanie dydaktycznych implikacji tak zdefiniowanych priorytetów edukacyjnych, jak również pokazanie systemowych rozwiązań na przykładzie polskiego i francuskiego kontekstu edukacyjnego. W czasie zajęć studenci będą przygotowywali materiały, które mogą wykorzystać na lekcji języka francuskiego, wykorzystujące zasoby repertuaru językowego oraz kulturowego uczniów.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNPS-050 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat przemian społecznych zachodzących współcześnie we Francji. Zdobywanie tej wiedzy jest zintegrowane z doskonaleniem umiejętności rozumienia i mówienia oraz poszerzanie słownictwa, częściowo nawet specjalistycznego w zakresie omawianych zagadnień, aby osiągnąć skuteczną i swobodną, a zarazem poprawną i adekwatną do sytuacji komunikację na poziomie zaawansowanym.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNJFT-049 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z przekładu - doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie na francuski polskich tekstów prasowych, popularnonaukowych, krytyczno-literackich itp.

Zaliczenie: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, prac kontrolnych przeprowadzanych na zajęciach i domowej pracy semestralnej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNWP-048 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-PNWUP-046 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Doskonalenie sprawności pisania i mówienia w języku francuskim; językowe przygotowanie do redagowania naukowej rozprawy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-019 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium ma na celu pogłębienie wybranych zagadnień glottodydaktycznych, które są zwłaszcza związane z trudnym doświadczeniem nauki w trybie zdalnej w szkołach i na uczelniach wyższych. Jak w kontekście nauki zdalnej budować wspierające środowisko uczenia się? Jak wspomóc rozwijanie relacji i realizowanie wysokich ambicji uczniów i uczennic? Jak nie tracić skuteczności dydaktycznej pomimo elektronicznego środowiska uczenia się i nauczania? Uczestnicy seminarium będą zaproszeni do dyskusji oraz do analizy tych aspektów, które wydają im się szczególnie istotne w tym kontekście, co pozwoli na wybór kluczowego zagadnienia do omówienia w pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-017 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone sposobom wyrażania relacji społecznych w codziennych interakcjach i w dyskursie publicznym. Przyjrzymy się relacjom o różnym charakterze – zakładającym równość lub dominację, bliskość lub dystans, współpracę lub konflikt – między różnymi kategoriami podmiotów: od związków interpersonalnych (np. rodzinnych), poprzez stosunki między grupami społecznymi (np. konflikty społeczne), po stosunki dyplomatyczne. Zastanowimy się, w jaki sposób relacje te są tworzone, podtrzymywane, negocjowane lub kwestionowane w różnych gatunkach wypowiedzi: w dyskursie medialnym, instytucjonalnym, politycznym, w mediach społecznościowych itp.

Strona przedmiotu
3304-2D1W-SM-014 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium będzie poświęcone analizie motywu podróży w literaturze francuskojęzycznej i malarstwie XVIII-XXI wieku. Motyw podróży przedstawiony zostanie w dwóch perspektywach: jako pewien symbol bądź metafora życia ludzkiego i jako doświadczenie podróży rzeczywistej nierzeczywistej (voyage imaginaire). W obu przypadkach na zajęciach przedstawiona będzie najpierw historia (i teoria) pojęcia, a następnie analizowane poszczególne przypadki literackie i malarskie.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-1-058 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wprowadzenie Studentów w świat współczesnej prozy francuskojęzycznej prozy Maghrebu (Algieria, Tunezja, Maroko). Poprzez analizę fragmentów powieści oraz opowiadań z XX i XXI wieku, scharakteryzowane zostaną typowe dla tej literatury zjawiska i poruszane w niej problemy ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tożsamości, historii (pisania na nowo historii swojego kraju) i wyboru języka (powody i konsekwencje językowe i poza-językowe).

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-059 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone wiedzy o kulturze Francji mają na celu przygotowanie studenta do teoretycznej refleksji o kulturze. Celem tego konwersatorium jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem podstawowych instytucji monarchii francuskiej oraz krótkie przedstawienie zmian jakie zaszły w czasie Rewolucji francuskiej.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-42 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w rzeczywistość belgijską poprzez poznanie wiedzy o historii, geografii, aktualnym systemie politycznym, ale również o partykularyzmach leksykalnych i zwyczajach gastronomicznych Belgów, nie zapominając także o różnych formach sztuki, zwłaszcza malarstwie i literaturze. Oprócz okazji do poczucia « smaku Belgii », konwersatorium dostarczy studentom zagadnień do dalszej refleksji oraz solidnej bazy materiałów źródłowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-40 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka ekologiczna jest obecna w dyskursie publicznym, ekonomicznym, reklamowym oraz w artykułach prasowych o charakterze popularnonaukowym i specjalistycznym. Obraz nowej cywilizacji „ekologicznej” utrwala się w systemie języka, świadczą o tym liczne neologizmy i wyrażenia specjalistyczne, które wchodzą do powszechnego użycia. Na zajęciach będziemy analizować m.in. kreatywność leksykalną i pojęciową, warstwę aksjologiczną słownictwa oraz różnorodne dyskursy pojawiające się w mediach tradycyjnych i społecznościowych.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-49-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone jest w j. francuskim.

Seminarium ma na celu przedstawienie twórczości Moliera i poszerzenie wiedzy o teatrze francuskim siedemnastego stulecia. Lektura i analiza wybranych tekstów sztuk Moliera pozwoli na zapoznanie słuchaczy z głównymi cechami komedii molierowskiej oraz różnymi interpretacjami utworów dramatopisarza.

Szczegółowy program seminarium zostanie przestawiony na pierwszym spotkaniu.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-48-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych kwestią oceniania w kontekście procesu kształcenia językowego. Celem zajęć jest uwrażliwienie studentów na jego funkcję wspierająco zarówno w odniesieniu do osoby ucznia jak i osoby nauczyciela.

Strona przedmiotu
3304-2DXW-ST-47-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium tematyczne - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są różne podejścia do analizy leksemu i jego znaczenia z perspektywy współczesnej semantyki leksykalnej (i w mniejszym stopniu leksykografii).

Zostaną omówione m.in. takie zagadnienia jak minimalna jednostka znaczeniowa – wyraz, leksem, morfem, sem; związek między znaczeniem a pojęciem; procesy słowotwórcze w języku (neologizmy formalne i neosemantyzmy); ewolucja słownictwa; znaczenie przenośne leksemów na płaszczyźnie tekstu; relacje paradygmatyczne między jednostkami językowymi ; relacje syntagmatyczne - tworzenie systemów łączenia jednostek leksykalnych.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania wstępne: w roku akademickim 2016/2017 przyjęci będą studenci, którzy spełnią warunki rekrutacji.

Program nauczania: Pogłębione ćwiczenia tłumaczeniowe i doskonalenie znajomości języka poprzez tłumaczenie z języka polskiego na język francuski ekonomicznych tekstów prasowych i dokumentów autentycznych.

Kryteria zaliczenia: na podstawie regularnej obecności i aktywności na zajęciach, dwóch prac kontrolnych, ćwiczeń sprawdzających na zakończenie poszczególnych działów i tłumaczenia zaliczeniowego na koniec semestru.

Efekty kształcenia : umiejętność znajdywania specjalistycznego słownictwa do tłumaczeń, tworzenia własnych słowniczków z określonej dziedziny oraz przetłumaczenia tekstu ekonomicznego z języka polskiego na francuski.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRPP-060 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uczestnicy prezentują artykuły dotyczące technik przekładowych w formie krótkich referatów. Studenci przygotowują przekład krótkich fragmentów różnych tekstów, który wspólnie jest dyskutowany. Analizuje się też fragmenty przekładów, podkreślając występujące w nich zjawiska gramatyczne, semantyczno-pragmatyczne i kulturowe. Omawiane są kryteria ewaluacji przekładów. Obowiązuje praca semestralna - samodzielny przekład na język polski krótkiego tekstu (np. popularnonaukowego, publicystycznego) oraz ocena podobnego przekładu autorstwa innego studenta.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRBK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest ukazanie podstawowych aspektów pracy tłumacza, który stara się oddać sens tekstu wyjściowego, biorąc pod uwagę nową sytuację wypowiadania, w której będzie czytany jako tekst przekładu.

Tłumacz z jednej strony musi przestrzegać reguł językowych, stylistycznych i estetycznych, z drugiej zaś wykorzystuje swą kreatywność, dzięki której może uchodzić za drugiego autora. Na przekład spojrzymy akcentując rolę zjawisk językowych w tekstach pisanych, literackich i prasowych. Uwzględnimy zarówno rolę gramatycznych różnic i podobieństw między językami francuskim i polskim, jak i zjawiska z poziomu dyskursu.

Wykład ma ułatwić rozpoznawanie problemów przekładu i dobór odpowiednich technik tłumaczenia, jak też zachęcić do twórczego redagowania jak najlepszego tekstu docelowego.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJF-062 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony tłumaczeniu na j. francuski tekstów z zakresu turystyki.

Jest skierowany do studentów profilu przekładowego.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJF-07 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJP-TP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia z tłumaczenia z języka francuskiego na język polski (pisemne) poświęcone będą tłumaczeniu tekstów ogólnych typu encyklopedycznego, prasowych, wybranych specjalistycznych. Krytyczna analiza przekładów (wykonanych przez zawodowych tłumaczy/ samych studentów) będzie wzbogacona o lekturę tekstów prezentujących wybrane problemy tłumaczenia tekstów popularnonaukowych.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJP-ZG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs jest poświęcony tłumaczeniu z języka francuskiego na język polski tekstów z zakresu gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Jest skierowany do studentów profilu przekładowego.

Strona przedmiotu
3304-2D1O-TRJF-TL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tłumaczenie na j. francuski dla studentów profilu przekładowego (polskie teksty literackie).

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0