Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia semestru letniego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 1600-2019L-SZD-SUM

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
1600-SZD-WN-BZK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-CQR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20h konwersatorium

stosowane metody dydaktyczne:

krótkie wykłady prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę, praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-NZI
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład.

Cel: omówienie zestawu narzędzi (procedur, oprogramowania i sprzętu) do rafinacji Big Data (Information Resources Network). Narzędzia te mogą zapewnić prawdziwy obraz przeszłości, obraz w czasie rzeczywistym i prognozy. Podczas kursu zostaną pokazane podstawowe etapy rafinacji informacji: 1. Zbieranie informacji (robot); 2. Rozpoznawanie wpisów tekstowych dostępnych w formacie nietekstowym; 3. Sentymenty/atrybuty; 4. Analiza treści; 5. Stworzenie modelu badanego procesu; 6. Podsystem prezentacji wyników; 7. Przykłady: studia przypadków.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PW
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny warsztat

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PTNS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne warsztaty. Kurs w języku angielskim

Celem niniejszego kursu jest wstępne przygotowanie doktorantów do prowadzenia teoretycznie ukierunkowanych badań naukowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PAISP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie zagadnień związanych z harmonijnym rozwojem kariery naukowej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PASPKN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia dla kursu jest znany slogan „publish or perish” (publikuj lub przepadnij), który stał się wyraźną wskazówką dla wielu współczesnych badaczy. Jak jednak publikować roztropnie, z odpowiednim namysłem? Kurs ma zapoznać doktorantów z praktykami publikacyjnymi w naukach społecznych i wyposażyć w umiejętności przydatne we własnej aktywności publikacyjnej. Na realnych przykładach omówione zostaną podstawowe zasady pisania, zgłaszania do publikacji i recenzowania artykułów naukowych, a także najważniejsze bazy danych i narzędzia pozwalające zorientować się w międzynarodowym obiegu naukowym. Przedyskutowana zostanie również rola różnych wskaźników bibliometrycznych i ich alternatyw we współczesnych systemach ewaluacji działalności naukowej, a także ich wpływ na strategie publikacyjne przyjmowane przez uniwersytety, zespoły badawcze i indywidualnych badaczy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PDNP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinne wykłady połączone z prezentacją w power point, case study.

Zajęcia ze względu na swoją specyfikę tylko w języku polskim.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PPEP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godz., 4 zajęcia

Następujące tematy zostaną omówione w praktycznym ustawieniu w laboratorium komputerowym:

1. Wprowadzenie do podstawowych pojęć informatycznych.

2. Zmienne, liczby i ciągi znaków.

3. Podstawowe operatory i listy.

4. Pętle i wyciągi.

5. Struktura skryptu eksperymentu PsychoPy.

6. Praktyczne budowanie eksperymentu.

Na zajęcia należy przynieść laptopy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-SDA
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny warsztat

Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-PoM
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WN-SLR
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nauczenie doktorantów i doktorantek wykonywania systematycznych, pogłębionych przeglądów źródeł, to jest literatury naukowej i dostępnych wyników badań przy wykorzystaniu różnorodnych baz bibliometryczno-bibliograficznych, z zastosowaniem oprogramowania jakościowej analizy tekstów oraz programów zarządzania zbiorami tekstów. W ramach kursu każdy doktorant i doktorantka zrealizuje indywidualny projekt – systematyczny przegląd literatury w zakresie wybranego problemu badawczego związanego z przygotowywaną pracą doktorską lub artykułem naukowym.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZMS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy zastosowań modeli regresyjnych w naukach społecznych. Wychodzi on od klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK) i jej założeń, aby w dalszej części przejść do modeli nieliniowych, takich jak regresja logistyczna czy regresja Poisson. Przedmiot wykorzystuje oprogramowanie Stata i dodatkowe oprogramowanie instalowane w ramach Staty (np. Clarify), aby zademonstrować jak stosować modele regresyjne w sposób świadomy, efektywny i z uniknięciem powszechnie popełnianych błędów.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-d29d6a977 (2022-12-01)