Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia drugiego roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych 1600-2020Z-SZD-SZ

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Opcje
2100-SZD-APB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich.

Strona przedmiotu
2100-SZD-MIRS-ZIP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Introduction to methodology of International Relations Studies

2. Subject matter of International Relations Studies

3. Historiography of IR and Overview of International Relations Theories

4. Application of International Relations Theories

5. Research Methods in International Relations

Strona przedmiotu
2100-SZD-MPN
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem niniejszego kursu jest omówienie kluczowych dylematów i wyborów, przed którymi staje badacz przygotowując projekt badania porównawczego. W szczególności, chodzi o trzy cele szczegółowe: 1) ocenę zalet i wad metody porównawczej, 2) zwiększenie świadomości uczestników zajęć odnośnie złożoności projektowania badań porównawczych, 3) ćwiczenie praktycznych umiejętności celem ewentualnego zastosowania metody porównawczej w pracy doktorskiej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MEEP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzin warsztatów

stosowane metody dydaktyczne: wykłady dotyczące omawianych zagadnień, wykonywanie ćwiczeń praktycznych w pakiecie statystycznym R w czasie zajęć i poza nimi.

Strona przedmiotu
2300-SZD-NWP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PPBS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład konwersatoryjny zmierzający do aktywnej dyskusji uczestników z prowadzącymi w oparciu o dogłębną znajomość udostępnionych wcześniej materiałów.

Stosowane metody dydaktyczne: Wykład prowadzącego dotyczący podstawowych zasad konstruowania prawniczego projektu badawczego i różnych podejść metodologicznych. Dyskusja z uczestnikami dotycząca kryteriów oceny jakości projektu badawczego, sposobu dobierania problemów, pytań i metod badawczych oraz konstruowania hipotez. Wspólna analiza tekstów wprowadzających i poszczególnych elementów przykładowych projektów badawczych (metoda kazusowa), a także projektów badawczych uczestników. Pisemna i ustna prezentacja projektów badawczych uczestników.

Strona przedmiotu
2100-SZD-SEMNB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-SZD-SEMNP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-SZD-SDP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-SZD-SDP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-SZD-TAB
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2100-SZD-WAP
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem dydaktycznym przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie i omówienie atrybutów oraz cech konstytutywnych współczesnych analiz politologicznych na tle szeroko rozumianych nauk społecznych czy dociekań z zakresu humanistyki. W tym względzie, specyfika zróżnicowanych w formie i treści badań politologicznych zostanie wyjaśniona na tle naukowego poznania, jak również w oparciu o kluczowe wyzwania (problemy) występujące zarówno w refleksji teorio-politycznej, jak też w analizach empirycznych.

Strona przedmiotu
2500-SZD-ZMJWNS
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2300-SZD-ZPK
Zajęcia przedmiotu
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti i F4.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-d29d6a977 (2022-12-01)