Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2021 doktorantów SDNS 1600-2021Z-SZD-23R

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z
1600-SZD-POGR-EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-AMAC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-EF-OD-ADMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Strona przedmiotu
1600-SZD-APP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Wykład wspomagany prezentacjami

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-APBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia w sali komputerowej

Miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizie przestrzennej dotyczącej zjawisk i badań społecznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-ASNB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-EiF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny ekonomia i finanse.

Strona przedmiotu
1600-SZD-EBP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Prezentacja, dyskusja lektur.

Strona przedmiotu
1600-SZD-IPMzEB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

Strona przedmiotu
1600-SZD-MCCCR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MPNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

Krótkie wykłady (prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę), praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami, minidebaty.

Celem niniejszego kursu jest omówienie kluczowych dylematów i wyborów, przed którymi staje badacz przygotowując projekt badania porównawczego. W szczególności, chodzi o trzy cele szczegółowe: 1) ocenę zalet i wad metody porównawczej, 2) zwiększenie świadomości uczestników zajęć odnośnie złożoności projektowania badań porównawczych, 3) ćwiczenie praktycznych umiejętności celem ewentualnego zastosowania metody porównawczej w pracy doktorskiej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MBM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 h wykład/konwersatorium

wykład, lektura, studia przypadków, zadania.

Badacze mediów na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na pewne niedostatki klasycznych metod z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wiele mówi się o potrzebie ich triangulacji, uczeni skłaniają się także ku nowoczesnym technologiom, takim jak eyetracking, facetracking, EDA/GSR, EEG, NIRS etc. Okazuje się, iż to, co respondent odczuwa/przeżywa/dostrzega, na co reaguje, jest w znacznym stopniu mierzalne i może podlegać standaryzacji. Jeśli tak, to badacze współczesnych mediów nie muszą już ograniczać się do wywiadów pogłębionych, dzienniczków obserwacji, ankiet czy też grup fokusowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MEEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzin warsztatów

stosowane metody dydaktyczne: wykłady dotyczące omawianych zagadnień, wykonywanie ćwiczeń praktycznych w pakiecie statystycznym R w czasie zajęć i poza nimi.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MEPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

prezentacja, prezentacje uczestników, dyskusja, ćwiczenia komputerowe.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-NPWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny wykład

Wykład problemowy połączony z prezentacją, klasyczna metoda problemowa, sposoby realizacji zgodne z zasadą uczenia przez działanie (John Dewey).

Strona przedmiotu
1600-SZD-PŚP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład z elementami dyskusji.

Wykład z wykorzystaniem prezentacji (w tym licznych materiałów wideo); elementy dyskusji przy wątkach związanych z promocją wizerunkową.

Strona przedmiotu
1600-SZD-BDS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny warsztat

Proponowany kurs będzie prowadzony jako warsztaty, podczas których omówione zostaną zasady przygotowywania sylabusów, zasady doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej, metody aktywizacji grupy, zasady oceniania. Podczas kursu każdy z uczestników przygotuje i przeprowadzi seminarium dla reszty grupy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-POGR-PL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

8 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-POGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

4 godzinny wykład

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z wnioskami projektowymi.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-PiSWPiUE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład konwersatoryjny - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

20 godzinny wykład z elementami konwersatorium

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna.

Strona przedmiotu
1600-SZD-RKG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinne konwersatorium

Dyskusja nad lekturami, intersekcjonalna analiza konkretnych przykładów.

Dyskusja nad lekturami; ewentualnie prezentacje projektów osób uczestniczących w zajęciach.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-GSEiGP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Stosowane metody dydaktyczne: dyskusja, prezentacja, burza mózgów i pokrewne

Język w którym będzie prowadzony przedmiot: polski lub angielski w zależności od potrzeb

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-NoB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o bezpieczeństwie.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-KSiM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny.

stosowane metody dydaktyczne: analiza tekstu naukowego, dyskusja naukowa połączona z elementami wykładu, wzbogacona prezentacjami multimedialnymi, w miarę możliwości: debata oksfordzka.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-NoPiA
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o polityce i administracji.

wykład/konwersatorium/prezentacje/dyskusja

Język, w którym będzie prowadzony przedmiot: w zależności od składu uczestników: język polski lub język angielski

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-ZiJ
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Podczas zajęć doktoranci będą prezentować swoje tematy badawcze z naciskiem na przegląd literatury i proponowaną metodykę. Dyskutowane będą również wiodące teksty naukowe związane z tematyką prac doktorantów.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-NP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki prawne.

Wykład wprowadzający, prezentacja, dyskusja, analiza wybranych tekstów i kazusów.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-SOC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki socjologiczne "Socjologia stosowana".

mini-wykłady, dyskusja, studia przypadków, możliwość konsultacji pracy własnej uczestników seminarium.

Język w którym prowadzony jest przedmiot: polski lub angielski.

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-PED
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny pedagogika.

Prezentacja/wykład wprowadzający/dyskusja

Język w którym prowadzony jest przedmiot: polski/angielski

Strona przedmiotu
1600-SZD-SD-PSYCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

16 godzinne seminarium dyscypliny psychologia

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: angielski (poza modułem II, który będzie prowadzony po polsku, o ile w grupie wszystkie osoby będą posługiwały się polskim)

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-d29d6a977 (2022-12-01)