Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia semestru zimowego 2022/2023 dla doktorantów SDNS - 2-4 rok 1600-2022Z-SZD-24R

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
1600-SZD-AMAC
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-EF-OD-ADMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

30 godzinny wykład

Wykład z pytaniami.

Strona przedmiotu
1600-SZD-APP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Wykład wspomagany prezentacjami

Na zajęciach omówione zostanie 7 teorii procesu polityki publicznej z przykładami badań prowadzonych w kontekście każdej z nich.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-APBS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia w sali komputerowej

Miniwykład, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu.

Głównym celem zajęć jest poznanie teoretycznych i praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizie przestrzennej dotyczącej zjawisk i badań społecznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-ASNB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Strona przedmiotu
1600-SZD-EBP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład

Prezentacja, dyskusja lektur.

Strona przedmiotu
1600-SZD-IPMzEB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

Strona przedmiotu
1600-SZD-MiD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

Strona przedmiotu
1600-SZD-MCCCR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15-godzinny wykład

Wykorzystane metody dydaktyczne: wykład, dyskusje w ramach zajęć, czytanie w domu, zadania w małych grupach, prezentacje własnego tła kulturowego.

Metodologia badań międzykulturowych jest wyjątkowa ze względu na wrażliwość na ekologiczne i kulturowe pochodzenie jednostek. Ta specyfika badań międzykulturowych rozwija wymagania metodologiczne związane z różnorodnością badanych prób, ale także wprowadza nowatorskie rozwiązania metodologiczne (w tym analizy danych) do innych subdyscyplin psychologii. Szkolenie w zakresie metodologii międzykulturowej uruchamia krytyczne myślenie studentów, czyniąc ich wrażliwymi na adekwatność i ekologiczną trafność narzędzi pomiarowych, analiz statystycznych i teoretycznych w badaniach psychologicznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MPNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

Krótkie wykłady (prowadzone w formie komunikatywnej, polegającej na zaangażowaniu słuchaczy w omawianą tematykę), praca w grupach, praca indywidualna podczas i poza zajęciami, minidebaty.

Celem niniejszego kursu jest omówienie kluczowych dylematów i wyborów, przed którymi staje badacz przygotowując projekt badania porównawczego. W szczególności, chodzi o trzy cele szczegółowe: 1) ocenę zalet i wad metody porównawczej, 2) zwiększenie świadomości uczestników zajęć odnośnie złożoności projektowania badań porównawczych, 3) ćwiczenie praktycznych umiejętności celem ewentualnego zastosowania metody porównawczej w pracy doktorskiej.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MBM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 h wykład/konwersatorium

wykład, lektura, studia przypadków, zadania.

Badacze mediów na całym świecie coraz częściej zwracają uwagę na pewne niedostatki klasycznych metod z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wiele mówi się o potrzebie ich triangulacji, uczeni skłaniają się także ku nowoczesnym technologiom, takim jak eyetracking, facetracking, EDA/GSR, EEG, NIRS etc. Okazuje się, iż to, co respondent odczuwa/przeżywa/dostrzega, na co reaguje, jest w znacznym stopniu mierzalne i może podlegać standaryzacji. Jeśli tak, to badacze współczesnych mediów nie muszą już ograniczać się do wywiadów pogłębionych, dzienniczków obserwacji, ankiet czy też grup fokusowych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MEEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzin warsztatów

stosowane metody dydaktyczne: wykłady dotyczące omawianych zagadnień, wykonywanie ćwiczeń praktycznych w pakiecie statystycznym R w czasie zajęć i poza nimi.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-MEPP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

prezentacja, prezentacje uczestników, dyskusja, ćwiczenia komputerowe.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-NPWS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny wykład

Wykład problemowy połączony z prezentacją, klasyczna metoda problemowa, sposoby realizacji zgodne z zasadą uczenia przez działanie (John Dewey).

Strona przedmiotu
1600-SZD-NWP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

15 godzinne seminarium

Stosowane metody dydaktyczne: wykład, dyskusja

Strona przedmiotu
1600-SZD-PŚP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny wykład z elementami dyskusji.

Wykład z wykorzystaniem prezentacji (w tym licznych materiałów wideo); elementy dyskusji przy wątkach związanych z promocją wizerunkową.

Strona przedmiotu
1600-SZD-BDS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinny warsztat

Proponowany kurs będzie prowadzony jako warsztaty, podczas których omówione zostaną zasady przygotowywania sylabusów, zasady doboru literatury obowiązkowej i dodatkowej, metody aktywizacji grupy, zasady oceniania. Podczas kursu każdy z uczestników przygotuje i przeprowadzi seminarium dla reszty grupy.

Strona przedmiotu
1600-SZD-PŁP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 godzinny wykład połączony z dyskusją.

- wykład

- dyskusja

- esej

Strona przedmiotu
1600-SZD-POGR
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

4 godzinny wykład

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z wnioskami projektowymi.

Strona przedmiotu
1600-SZD-POGR-PL-EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 godzinne konwersatorium.

Stosowane metody dydaktyczne: wykład/prezentacja, dyskusja grupowa, brainstorming, praca indywidualna i grupowa nad własnymi projektami.

* Zajęcia w języku polskim będą prowadzone dla grup 1, 2 i 3. Zajęcia w języku angielskim będą prowadzone dla grupy 4.

Strona przedmiotu
1600-SZD-RKG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinne konwersatorium

Dyskusja nad lekturami, intersekcjonalna analiza konkretnych przykładów.

Dyskusja nad lekturami; ewentualnie prezentacje projektów osób uczestniczących w zajęciach.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-SCiPD
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

Strona przedmiotu
1600-SZD-TAB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE DLA WYBRANYCH DYSCYPLIN

Kurs zapewnia doktorantom kompleksowy przegląd analizy instytucjonalnej w naukach politycznych. Obejmuje zarówno kwestie teoretyczne, jak i metodologiczne, w oparciu o literaturę i dotychczasowe badania.

Strona przedmiotu
1600-SZD-TSM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA SPECJALIZACYJNE

15 godzinne seminarium

dyskusja, krótki wykład

Język, w którym prowadzony jest przedmiot: Angielski lub polski, w zależności od preferencji uczestników.

Strona przedmiotu
1600-SZD-TRW-WN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

4 godzinny wykład

Wykład połączony z prezentacją multimedialną ilustrowaną przykładami i odnośnikami do treści źródłowych, dyskusja, analiza tekstów źródłowych

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-WAP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne konwersatorium

dyskusja akademicka

Celem dydaktycznym przedmiotu jest szczegółowe przedstawienie i omówienie atrybutów oraz cech konstytutywnych współczesnych analiz politologicznych na tle szeroko rozumianych nauk społecznych czy dociekań z zakresu humanistyki. W tym względzie, specyfika zróżnicowanych w formie i treści badań politologicznych zostanie wyjaśniona na tle naukowego poznania, jak również w oparciu o kluczowe wyzwania (problemy) występujące zarówno w refleksji teorio-politycznej, jak też w analizach empirycznych.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WYP-P-EN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 h warsztatów.

Elementy wykładu

dyskusja

prezentacja

studia przypadków

ćwiczenia praktyczne

Strona przedmiotu
1600-SZD-WYP-P-PL
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

8 godzinny warsztat

Warsztat: stacjonarny, oparty o przygotowany wcześniej materiał wg wskazań (2x3 g)

Wprowadzenie i omówienie technik (2g)

stosowane metody dydaktyczne:

Metody warsztatowe, oparte na wprowadzeniu technik, przygotowaniu wystąpienia, analizę wystąpienia, korekcie.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZMJwNS
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinne ćwiczenia

Ćwiczenia podczas zajęć, dyskusja.

Strona przedmiotu
1600-SZD-WM-ZPK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

ZAJĘCIA METODOLOGICZNE I METODYCZNE

20 godzinny warsztat

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie doktorantów w problematykę badań jakościowych, w szczególności zaś dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej sposobów gromadzenia i analizowania danych za pomocą aplikacji komputerowych Atlas.ti, Kdenlive i OTranscribe.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0