Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty specjalizacji 302 - Psychologia kliniczna dziecka i rodziny 2500-PL-PS-2022Z-302

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2500-PL-PS-SP302-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia polegają na udziale studentów w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi oraz rodzinami. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla studentów piątego roku specjalizacji psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Student powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju i psychologii klinicznej dziecka i rodziny.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-20
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć dyskutowane będą teksty (literatura faktu, reportaż, antropologiczne teksty popularnonaukowe) prezentujące doświadczenia dzieci dorastających w warunkach odmiennych niż typowe dla naszej kultury (ze względu na miejsce zamieszkania, wydarzenia historyczne itp.).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-07
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie metod swobodnych w pracy z dzieckiem i rodzicami oraz sposobów ich zastosowania. Analiza będzie dotyczyć źródeł informacji diagnostycznych o dziecku i jego rodzinie oraz form ich interpretacji. W toku zajęć przewiduje się studiowanie literatury oraz analizę materiału klinicznego. Ramy teoretyczne dla przestawianych zagadnień stanowią nurty akcentujące znaczenie relacji dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą choroby układu nerwowego u dzieci, ich wpływ na rozwój dziecka, jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym. Przedstawiona zostanie rola neuropsychologa w diagnozie i terapii dzieci z chorobami o.u.n.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie problemów klinicznych specyficznych dla okresu dorastania oraz

pomocy psychologicznej udzielanej pacjentom i ich rodzinom.

Zajęcia będą poświęcone omawianiu następujących zagadnień:

1. sytuacja psychologiczna osoby w wieku dorastania;

2. specyfika powstawania i utrzymywania się zaburzeń;

3. postacie zaburzeń

4. zasady i cele interwencji psychologicznej

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z sytuacją psychologiczną małych dzieci i ich rodzin z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Zajęcia dotyczą problematyki rozwoju psychicznego dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, najczęściej występujących w tym okresie trudności rozwojowych i problemów klinicznych, jak również różnych form pomocy psychologicznej dziecku i jego rodzinie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-02
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest prezentacji głównych teorii dotyczących zaburzeń funkcjonowania rodziny tj. podejścia psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, transgeneracyjnego, podejścia Bowena oraz Stierlina, klasycznych szkół systemowych tj. strukturalnej i strategicznej oraz szkół postsystemowych. Przedstawione zostaną założenia każdej ze szkół i sposoby ujmowania zaburzenia. W drugiej części kursu omówione zostaną wybrane problemy rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych, rodzin z problemem przemocy, a także rodzin osób starszych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs poświęcony jest omówieniu zagadnień związanych z teorią więzi. Teoria ta dotyczy wczesnodziecięcej relacji dziecko-opiekun i znaczenia tej relacji dla dalszego rozwoju. Odnosi się zarówno do aspektów rozwojowych, jak i klinicznych. Obecnie teoria przywiązania jest jedną z głównych koncepcji wyznaczających rozwój psychologii klinicznej dziecka. Jej znajomość jest niezbędna dla wszystkich psychologów dziecięcych. Zajęcia będą łączone z zadaniami praktycznymi, które mają na celu pomóc w krytycznym odniesieniu się do prezentowanej wiedzy.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP302-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład wprowadza w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną przedstawione wybrane teorie rozwoju zaburzeń u dzieci i młodzieży. Punktem odniesienia będzie podejście relacyjne, uwzględniające mechanizmy rozwoju i zaburzeń w kontekście związków interpersonalnych oraz wewnątrzpsychicznych. Zostaną zaprezentowane dwa aktualne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych – DSM-V oraz PDM. Obraz kliniczny zaburzeń będzie ilustrowany studiami klinicznymi dzieci i ich rodziców.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0