Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty specjalizacji 309 - Wspieranie rozwoju osobowości 2500-PL-PS-2022Z-309

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2500-PL-PS-SP309-25
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profesjonalne prowadzenie treningów rozwoju osobowości wymaga od trenera posiadania podstawowych umiejętności psychologa: sztuki słuchania, nawiązywania kontaktu, komunikacji werbalnej, świadomości własnych emocji, ekspresji własnego ciała, sztuki prowadzenia wywiadu. W ramach tych zajęć ćwiczyć będziemy ww. umiejętności nawiązując do teorii i technik stosowanych w psychoterapii. Zajęcia wymagają regularnego czytanie lektur, czynnego udziału oraz własnej otwartości. Bibliografia do zajęć może ulec zmianie.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-25
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-28
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Część praktyczna zajęć wprowadza w wybrane podstawowe rodzaje pracy z grupą. (kolejno: zajęcia integracyjne; trening interpersonalny, warsztaty specyficznych umiejętności, grupy wsparcia i grupy rozwoju osobistego). Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z ogólnymi zasadami i metodami psychologicznej pracy z grupą oraz ze specyfiką prowadzenia wybranych rodzajów grup treningowych. Akcent jest położony na warsztat pracy psychologa (m.in. bardziej lub mniej dyrektywna rola prowadzącego, cel i sposób organizacji zajęć, dobór ćwiczeń, wprowadzanie instrukcji, podsumowania), a nie na specyficzne treści czy scenariusze zajęć każdego rodzaju (których jest ogromna różnorodność i które na tych zajęciach będą przywoływane jedynie tytułem przykładu). Podczas zajęć każdy student musi przygotować w parze z inną osobą i poprowadzić 3-godzinne wybrane zajęcia. Następnie pozostali uczestnicy i trener udzielają informacji zwrotnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-18
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wskazanie na znaczenie wiedzy o grupie i procesach grupowych dla optymalizacji różnych form pracy z grupą. W trakcie zajęć pogłębiana będzie wiedza na temat specyfiki fenomenu grupy ( w tym efektywnością jej funkcjonowania, spójności, komunikacji wewnątrzgrupowej), zjawisk grupowych (facylitacji społecznej, rozłożenia odpowiedzialności, próżniactwa społecznego, efektów kompensacji, i polaryzacji oraz mechanizmów leżących u ich podstaw) a także międzygrupowych (uprzedzeń stereotypizacji, infrahumanizacji, etnocentryzmu). Celem syntezy jest wskazanie na aktywna i pasywa grupowe w procesie pracy z grupa niezależnie od specyfiki realizowanych zadań.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie strategii radzenia sobie w trudnych sytuacjach w pracy z grupą. Główną część kursu stanowią symulacje wybranych sytuacji (każdy uczestnik ma za zadanie poprowadzenie zajęć w danej "trudnej" grupie) oraz informacje zwrotne dotyczące skuteczności zastosowanych strategii.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Trening interpersonalny służy pogłębieniu świadomości własnych myśli, uczuć i zachowań, lepszemu rozumieniu siebie. W trakcie warsztatu studenci będą mieli szansę przećwiczyć nowe, bardziej konstruktywne zachowania, które sprzyjają budowaniu relacji interpersonalnych. . Przez osobiste uczestnictwo w procesie grupowym studenci będą nie tylko poznawać, ale doświadczać procesu grupowego.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0