Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na przedmioty specjalizacji Wydziału Psychologii 2022Z 2500-PL-PS-2022Z-SP

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z
2500-PL-PS-SP309-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z coachingiem jako metodą wspierania jednostek i zespołów, w tym przede wszystkim w organizacjach. A zatem pokazanie, jakim celom może służyć coaching w organizacji, jakie są jego uwarunkowania i wyznaczniki jego skuteczności. Wykład dostarcza wiedzę o coachingu, definicjach, podejściach, a także planowaniu i realizowaniu coachingu w organizacji. Wskazuje na kluczowe korzyści dla organizacji z wdrożenia coachingu, ale też zwraca uwagę na wyzwania i ograniczenia towarzyszące wykorzystaniu coachingu w rozwoju zasobów ludzkich w organizacjach.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-08
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Są to zajęcia specjalizacyjne dla studentów V roku specjalizacji neuropsychologia kliniczna, którzy odbyli już zajęcia dotyczące diagnozy neuropsychologicznej oraz praktyki po IV roku,które pozwoliły im poznać pracę neuropsychologa. Celem kursu jest przedstawienie różnych podejść do terapii neuropsychologicznej oraz różnych metod, strategii i technik rehabilitacji neuropsychologicznej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o teorię Friedemanna Schulza von Thuna. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami komunikacyjnymi proponowanymi przez F.S. von Thuna tj. kwadrat komunikacyjny, diabelskie koła, model sytuacyjny i wewnętrzna rodzina.

Akcent położony jest na praktyczne zastosowanie w/w narzędzi w rozwiązywaniu nieporozumień i trudności komunikacyjnych między ludźmi oraz na poszerzenie świadomości w obszarze własnych trudności komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O2
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawiający problemy i zjawiska odnoszące się do członków organizacji: kultury organizacyjnej, postawom wobec pracy, motywacji, kierowania i kariery oraz warunkom pracy

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawione zostaną najważniejsze teorie wyjaśniające mechanizmy zaburzeń psychicznych, takie jak: teorie relacji z obiektem, analiza transakcyjna, podejścia humanistyczno-egzystencjalne, bioenergetyka, podejście behawioralne, podejście poznawcze, podejście systemowe i inne. Każda koncepcja zostanie omówiona ze względu na podstawowe założenia dotyczące: (1) normalnego przebiegu rozwoju i funkcjonowania psychiki, (2) zdrowia i zaburzenia psychicznego, (3) czynników zakłócających rozwój i przebiegu nieprawidłowego rozwoju psychicznego, (4) mechanizmów zmiany psychiki stanowiących punkt wyjścia do oddziaływań psychoterapeutycznych

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP311-26
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-19
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dla IV roku. Celem kusu jest wprowadzenie pojęć podstawowych, charakterystyka dorobku teoretycznego i kliniczno-eksperymentalnego, przedstawienie form działalności praktycznej i prognozowanie rozwoju.

Z założenie kurs dostarcza ram pojęciowych do kształcenia specjalizacyjnego.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-13
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Omawiane będą choroby układu nerwowego u dzieci, ich wpływ na rozwój dziecka, jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i szkolnym. Przedstawiona zostanie rola neuropsychologa w diagnozie i terapii dzieci z chorobami o.u.n.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kiedy możliwa jest kontrola emocji? Co ją utrudnia? Czy można ćwiczyć w sobie umiejętność kontrolowania własnych emocji? Na przykładach fragmentów filmów będziemy wspólnie zastanawiać się nad metodami i możliwościami radzenia sobie z emocjami. Praktyczne ćwiczenia i dyskusje będą oparte także o literaturę z zakresu samokontroli emocjonalnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-14
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O1
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-09
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program kursu obejmuje teoretyczną i praktyczną prezentację problematyki dotyczącej kulturowych i społecznych aspektów komunikacji ludzi głuchych. Warsztaty przewidują opanowanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy o społecznych aspektach funkcjonowania społeczności głuchych, kulturze Głuchych oraz roli Polskiego Języka Migowego (PJM) i innych form systemu migowego w ich życiu. Zajęcia obejmują rozwijanie u studentów umiejętności komunikacyjnych poprzez praktyczne prowadzenie konwersacji z osobami głuchymi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-17
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z podstawowymi informacjami z zakresu problematyki psychopatologii rozwojowej, omówienie czynników ryzyka i czynników ochronnych w powstawaniu zaburzeń rozwoju, klasyfikacji diagnostycznych oraz wybranych zaburzeń występujących w rozwoju dzieci i młodzieży.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP308-15
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w sposób zaawansowany wprowadza studentów w założenia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP3/9-O3
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą dotyczącą podstaw nieterapeutycznej pracy psychologicznej z grupami. Omawiane będą formy nieterapeutycznej pracy z grupami, proces grupowy, formułowanie celów pracy grupy (w tym szkoleniowych) oraz ewaluacja, rola trenera oraz etyka pracy trenera.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-02
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-06
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie seminarium przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa i psychologii niezbędne osobom zainteresowanym opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych. Przybliżone zostaną podstawowe informacje z zakresu prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz roli psychologa w sprawach cywilnych. Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami związanymi z psychologicznymi aspektami m.in. niezdolności do czynności pranych, ubezwłasnowolnienia, wad oświadczeń woli (umów, testamentów).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach karnych. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu prawa i psychologii, W trakcie zajęć omówione zostaną:

- wybrane aspekty prawa karnego materialnego i procesowego

-problematyka zeznań świadków, zarówno dorosłych jak i dzieci

-problematyka wyjaśnień podejrzanych/oskarżonych

- opiniowanie psychologiczne osoby sprawcy czynu zabronionego (poczytalność/niepoczytalność, stan silnego wzburzenia).

Zajęcia będą składały się z części wykładowej (wykład interaktywny) oraz części ćwiczeniowo/demonstracyjnej, w trakcie której studenci będą mieli okazję zapoznać się z przykładowymi opiniami biegłych sądowych.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP305-21
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest wprowadzenie studentów w problematykę psychologii wychowania i psychologii wychowawczej jako nauki teoretycznej i stosowanej.

Zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące ujęcia socjalizacji i wychowania w psychologii, pedagogice i socjologii oraz dyskusja zależności pomiędzy nimi na gruncie wybranych koncepcji. Następnie zostaną omówione najnowsze ujęcia procesu wychowania i socjalizacji, rodzaje metod wychowawczych i mechanizmy psychologiczne odpowiedzialne za efekty wychowawcze.

Końcowe wykłady będą dotyczyły problematyki najważniejszych środowisk wychowawczych (rodzina, szkoła i klasa szkolna).

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień dotyczących:

-psychologicznej sytuacji rodziców i rodzeństwa dzieci z zaburzeniami rozwoju;

-przekazywania diagnozy rodzicom;

-sposobów radzenia sobie przez rodziców i rodzeństwo z obciążeniami wynikającymi z niepełnosprawności jednego z dzieci;

-wspierania rodziny.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-19
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą psychologów w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-18
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Celem seminarium jest prezentacja następujących obszarów zastosowania psychologii zdrowia:

- radzenie sobie ze stresem

- edukacja prozdrowotna

- proces adaptacji do przewlekłej choroby somatycznej

- analiza dynamiki nawyków niesprzyjających zachowaniu zdrowia

- znaczenie przywiązania do zwierzęcia domowego dla poziomu dobrostanu.

"

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-01
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają formę warsztatową ("zblokowaną"):

Zajęcia mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć, jak osoby z różnego typu niepełnosprawnościami oraz chronicznymi chorobami odbierają świat oraz z jakimi trudnościami spotykają się na co dzień.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-05
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium wychodzi od teoretycznych podstaw relacji mózg-zachowanie i typów diagnozy neuropsychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna przebiega we współpracy z neurologiem. Głównym celem zajęć jest pokazanie z jakiej wiedzy i źródeł danych korzysta neuropsycholog planując, przeprowadzając i interpretując własne badanie pacjenta. Podkreślana jest umiejętność korzystania z danych dostarczanych przez metody neurofizjologiczne i diagnozę neurologiczną oraz z danych z wywiadu neuropsychologicznego dla wyboru właściwych technik oceny funkcji zaburzonych i zachowanych.

Omawiane są konkretne zasady prowadzenia badania i sporządzania raportu.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP309-17
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Autorefleksja jest ważnym, a w dodatku najbardziej dostępnym, narzędziem rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Uważny wgląd w siebie wydaje się niezbędną podstawą świadomych wyborów i każdego rodzaju kontaktu z drugim człowiekiem. Jest ważnym elementem rozwijania wielu kompetencji niezbędnych w zawodzie psychologa. Dlatego trening adresowany jest do studentów specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości, jako ważne uzupełnienie kompetencji związanych z prowadzeniem treningów, szkoleń i sesji coachingowych.

Dzięki różnorodnym technikom stosowanym w czasie treningu studenci będą mogli rozwijać umiejętność świadomego wglądu w siebie. Celem treningu jest budowanie i wzmacnianie samoświadomości w różnych obszarach życia, wzmacnianie nawyku uważnej i świadomej obserwacji siebie, oraz rozwijanie empatii, życzliwości i autentycznego zrozumienia dla siebie i innych ludzi.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP9-23
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z podejściem psychologii pozytywnej w ujęciu Seligmana i Petersona, świadome korzystanie z mocnych stron charakteru przynosi szereg korzyści w życiu zawodowym, osobistym i emocjonalnym, a także zdrowotnym. Podstawą do tych korzyści jest uświadomienie sobie własnych zalet osobistych oraz rozwinięcie umiejętności ich świadomego stosowania w różnych sytuacjach.

W trakcie zajęć studenci będą mieli okazję zidentyfikować własne mocne strony charakteru, w tym zalety sygnaturowe, rozwinąć umiejętność świadomego stosowania swoich zalet i wspierania zalet u innych osób, w oparciu o koncepcję Seligmana i Petersona i o zweryfikowane empirycznie metody interwencji.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP301-04
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z podstawami anatomii oraz fizjologii ośrodkowego układu nerwowego. Na zajęciach omówiona zostanie budowa i czynność rdzenia kręgowego oraz struktur mózgowia z uwzględnieniem ich znaczenia klinicznego. Studenci będą utrwalać wiedzę, korzystając z edukacyjnych rycin do kolorowania zamieszczonych w ćwiczeniach „The human brain coloring book” (patrz: Literatura). Omówione zostaną drogi i ośrodki nerwowe ruchowe oraz czucia (wzrokowe, słuchowe, węchu, smaku, równowagi, czucia somatycznego). Kurs zakończy się testem wielokrotnego wyboru.

Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP306-20
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2500-PL-PS-SP304-03
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest wprowadzeniem do zagadnień związanych z wykorzystaniem psychologii dla celów wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie eksponowana będzie różnorodność zadań psychologa w tym obszarze, potrzeba wąskiej specjalizacji oraz konieczność wykorzystania podstawowej wiedzy psychologicznej w specyficznym kontekście. Prezentowane będą zastosowania psychologii w procedurze sądowej - karnej, cywilnej oraz rodzinnej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z psychologia penitencjarną, a więc procesem resocjalizacji osób skazanych i udziałowi w niej psychologa.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-eaf240c8c (2023-09-14)