Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na konwersatoria dla studiów II stopnia 2800-2022-KONWII

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2022
2800-DF-DOM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć jest „household archaeology”, relatywnie nowy i jeden z głównych obszarów

zainteresowań w badaniach archeologicznych w ostatnich latach. Na zajęciach przedstawione

zostaną główne założenia związane z „household archaeology”, metody badawcze i główne

problemy tego kierunku badań oraz ich potencjał w rekonstrukcji życia dawnych

społeczeństw. Głównym celem „household archaeology” jest dom i jego mieszkańcy – nie

tylko w wymiarze materialnym, ale także związków społecznych i ekonomicznych.

Zagadnienia związane z „household archaeology” zostaną przedstawione na wybranych

przykładach z wykorzystaniem różnorodnych źródeł archeologicznych. Głównym tematem

zajęć jest dom na Bliskim Wschodzie. Jednak w ramach zajęć przykłady „household

archaeology” z innych rejonów mogą być również dyskutowane

Strona przedmiotu
2800-DF-ANDANYCH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFSYR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DB4-AR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-C-BUD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą prezentacji stylów w architekturze średniowiecza oraz przeglądowi technik i materiałów stosowanych ówcześnie w budownictwie drewnianym i murowanym. Ponadto omówione zostaną metody dokumentacji reliktów architektonicznych odkrywanych w czasie badań archeologicznych.

Strona przedmiotu
2800-C4-BOG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poszerzają wiedzę studenta na temat ewolucji człowieka, archeologii paleolitu, doskonalą

jego warsztat badawczy w zakresie krytycznego czytania tekstów oraz uczestniczenia w debatach.

Strona przedmiotu
2800-DFDIO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFGRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFIKON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są ikonografii antycznej od okresu hellenistycznego, aż po późny antyk, na

obszarze wokół Morza Śródziemnego. Zajęcia typu fakultatywnego będą opierały się na pracy

zespołowej ze studentami. Po wstępnych zajęciach, gdzie zostaną omówione zasady badawcze pracy

nad artefaktami z dekoracją plastyczną, przejdziemy do odpowiedzenia na pytanie dlaczego należy

badać artefakt zaczynając od szerokiego kontekstu i stopniowo przechodząc do kontekstu

regionalnego, aż wreszcie do kontekstu lokalnego, aby na końcu skupić się na kontekście

partykularnym zabytku stanowiącego część większej całości. Zwrócimy uwagę na badania

plurydyscyplinarne artefaktu. Omówimy metody stosowane przy badaniu zabytków sztuk wizualnych

(ikonologia, metoda kognitywna, metoda mikrohistoryczna). Wraz ze studentami, zajmiemy się

prześledzeniem krytyki wybranego dzieła (rzemiosła, sztuki) szeroko dyskutowanego w literaturze

naukowej.

Strona przedmiotu
2800-DC-KUL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty kultury chrześcijańskiej Nubii, w oparciu o analizy zarówno zabytków archeologicznych, jak i tekstów źródłowych.

Strona przedmiotu
2800-D4-LAC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia, przeznaczone dla studentów archeologii, mają na celu zaznajomienie studentów z rękopiśmiennym zapisem tekstu łacińskiego w późnym średniowieczu (XIV–XV w.), w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę takich tekstów. Stosowaną metodą jest wspólna lektura tekstu, której towarzyszy objaśnianie napotykanych zagadnień natury paleograficznej, a także osobliwości ortograficznych, gramatycznych i leksykalnych; studenci podczas zajęć czytają różne teksty prozatorskie.

Strona przedmiotu
2800-DFKRZE1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFKRZE2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFPACY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przestawienie tematyki związanej z

rozwojem i funkcjonowaniem szlaków morskich na

Oceanie Spokojnym. Zostaną omówione, wybrane

zagadnienia z kilku regionów Pacyfiku. To pozwoli pokazać i

przeanalizować różne mechanizmy związane z

kształtowaniem się szlaków i interakcji ludzi z odległych

regionów. Tematy będą obejmowały okres od zasiedlania

Pacyfiku do pojawienia się europejczyków i kształtowania się

nowych szlaków handlowych związanych z kolonializmem.

Będą to:

-szlaki morskie zachodnich wybrzeży Ameryk,

-szlaki morskie Oceanii z głównym naciskiem na Polinezję,

-szlaki morskie Azji Południowo-Wschodniej oraz Azji

Wschodniej.

Oczywiście szlaki morskie to także nadmorskie czy

wyspiarskie osadnictwo i infrastruktura portowa.

Strona przedmiotu
2800-D3-NUM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest przybliżenie i rozszerzenie studentom wiedzy o możliwościach, jakie dają archeologii znaleziska monet. Uczą się interpretacji symboliki na monetach i znaczenia ikonografii, w celu odtworzenia procesów zachodzących w przeszłości, funkcji monety w życiu dawnych społeczeństw. Zajęcia uczą studentów analizy i wyciągania wniosków na podstawie konkretnych baz danych, a także możliwości prezentowania bogatej ikonografii na monetach szerokiemu gronu odbiorców.

Zajęcia konwersatoryjne prowadzone są w formie WYKŁADU zawsze według tego samego schematu. : przedstawiane zagadnienie w postaci prezentacji Power Point, b. bogato ilustrowanej, zawsze w tym samym schemacie: cel ogólny zajęć, następnie cele szczegółowe. Wykład toczy się według przedstawionych celów szczegółowych. Następnie podawane są w tematy do dyskusji, lub do wykonywania krótkich "zadań" w przypadku pracy zdalnej.

Strona przedmiotu
2800-DFRUS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFPIR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

.

Strona przedmiotu
2800-DFOST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFPAI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DFPAII brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DB5-KON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zapewniają studentowi archeologii podstawową wiedzę na temat procesów niszczących różnego rodzaju zabytki archeologiczne w czasie ich depozycji pod ziemią, w momencie ich wydobycia oraz w wyniku złych warunków przechowywania. Omówione są sposoby właściwego postępowania z różnego rodzaju zabytkami archeologicznymi, zabiegi prewencyjne oraz czynności i materiały, których należy unikać.

Strona przedmiotu
2800-DFRELAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Reliefy asyryjskie - najpowszechniej rozpoznawalna grupa zabytków ze starożytnego Bliskiego Wschodu - zostaną przedstawione, z zaproszeniem do dalszej dyskusji, w ich kontekstach historycznych (ekspansja imperium asyryjskiego) i geograficznych/topograficznych (asyryjskie "stołeczne" i prowincjonalne budowle dekorowane reliefami, stele i reliefy naskalne). Podejmiemy rozmaite interpretacje, od klasycznych (style, konwencje ikonograficzne etc.) po sensoryczne i emocjonalne.

Strona przedmiotu
2800-C1-BUD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zarysowanie procesu ewolucji budownictwa na Bliskim Wschodzie i w Europie. Na przykładach wybranych źródeł archeologicznych przedstawiona zostanie geneza i rozwój najstarszych form budownictwa od jaskiń i szałasów górnego paleolitu do planowych układów protourbanistycznych późnego neolitu i wczesnej epoki brązu. Istotnym elementem zajęć jest także zapoznanie słuchaczy z terminologią i technicznymi aspektami opisu źródeł archeologiczno-architektonicznych.

Strona przedmiotu
2800-DFSEF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych problemów badań nad sztuką Egiptu faraońskiego.

Strona przedmiotu
2800-DB2-PRZYR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ogólna charakterystyka czwartorzędu ze szczególnym uwzględnieniem badań paleoekologicznych

ostatniego interglacjału zdominowanego przez działalność człowieka rozumnego.

Strona przedmiotu
2800-C4-WIE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są problematyce archeologii wierzeń i duchowości społeczności dawnych w Europie oraz związanej z tym zagadnieniem metodologii pracy naukowej, opartej na interdyscyplinarnej analizie i interpretacji źródeł archeologicznych o funkcji ponadutylitarnej. Celem zajęć jest ukazanie różnorodnych poglądów badawczych dotyczących wydzielania, charakterystyki oraz funkcjonowania kultury duchowej w społecznościach dawnych oraz jej roli w procesie ich powstawania, a także zarysowanie potencjalnie występujących w przeszłości form życia religijnego.

Strona przedmiotu
2800-DFWOJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ostatnie stulecia przed Chr. to czas gwałtownych przemian w organizacji społecznej i politycznej, a także w gospodarce plemion barbarzyńskich, przede wszystkim Celtów, a następnie też Germanów. Wzrasta znaczenie etosu wojownika i potrzeba jego manifestacji, co wiąże się z organizowaniem kolejnych wypraw o charakterze łupieżczym, ale też kolonizacyjnym. W tym czasie też kształtują się nowe ośrodki władzy i dochodzi do wyraźnego przyspieszenia w rozwoju cywilizacyjnym i ekonomicznym tych społeczności za sprawą sieci dalekosiężnych powiązań, a także do rozkwitu wyspecjalizowanego rzemiosła. Wszystkie te zjawiska wiązały się też z utrzymywaniem przez Barbarzyńców intensywnych kontaktów ze światem cywilizacji śródziemnomorskich.

Przedmiotem zajęć jest analiza tych przemian oraz próba określenia towarzyszących im mechanizmów społecznych i uwarunkowań historycznych, które skutkowały różnym efektem końcowym w poszczególnych częściach Europy barbarzyńskiej.

Strona przedmiotu
2800-DFWGIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia prowadzone w terenie i w sali komputerowej zakładają przeprowadzenie pełnego kursu dotyczącego sposobów konstrukcji systemów informacji przestrzennej w tym informacji o stanowiskach archeologicznych. Omówione zostaną zasady tworzenia baz danych, wymagania sprzętowe, sposoby pozyskiwania niezbędnych informacji. Przeanalizujemy pozyskiwanie danych z fotografii lotniczej, obrazowania satelitarnego, pomiarów topograficznych i fotogrametrycznych, skanowania 3 D ( za pomocą skanerów laserowych, systemów radarowych i lidaru). Omówimy systemy koordynat geograficznych, operowanie danymi wektorowymi i rastrowymi, sposoby tworzenia ortofotomapy i nadawania georeferencji oraz pracy z podstawowymi pakietami komputerowymi ( w tym nie wymagającymi płatnych licencji) stosowanymi w GIS i sposoby ich adaptacji dla opracowywania informacji o stanowiskach archeologicznych.

Strona przedmiotu
2800-C-ZWIE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z problematyką i

metodami badań ikonograficznych nad materiałem zawierającym

przedstawienia zwierząt. Przedyskutowane zostaną zarówno

rozmaite sposoby wyobrażania fauny (od górnego paleolitu po czasy

współczesne), jak i symbolika przedstawień poszczególnych

gatunków zwierząt oraz czynniki kształtujące obraz świata

zwierzęcego w różnych kulturach. Uczestnicy będą mieli wpływ na

dobór tematyki zajęć.

Strona przedmiotu
2800-D-ZEG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są źródła do historii faraońskiego Egiptu.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0