Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na wykłady monograficzne 2800-2022-M

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2800-DMITA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy współczesnych rejonów Półwyspu Istyjskiego, Friuli, Wenecji Julijskiej, Weneto. Wprowadza w zagadnienia topografii, specyfiki archeologii laguny weneckiej; dotyczy okresu od żelaza do czasów romanizacji. Część druga to: archeologii zachodniej części Galii Cisalpejskiej: wykład dotyczy współczesnych regionów Italii: Lombardii, Piemontu, Doliny Aosty, Ligurii. Wprowadza w zagadnienia topografii regionów i romanizacji, szczególnie rozwoju miast i szlaków komunikacyjnych.

Do prawidłowego przyswajania danych wskazane jest przygotowanie w zakresie archeologii klasycznej Rzymu i prowincji, historii starożytnej, topografii antycznej, epigrafiki łacińskiej, kultury materialnej antyku.

Strona przedmiotu
2800-DMANTY brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DMSME brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DMSZKU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są źródła archeologiczne, ikonograficzne i pisane pozwalające na rekonstrukcję szkutnictwa pradziejowego, protohistorycznego i historycznego. Szczególny nacisk położony jest na omówienie szkutnictwa północnoeuropejskiego i śródziemnomorskiego.

Strona przedmiotu
2800-DMCHR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu omówione zostaną dzieje i kultura doliny Nilu Środkowego od V do XVI wieku, to jest w czasach kiedy dominującą religią tamtejszych mieszkańców było Chrześcijaństwo. W szczególności poruszone zostaną następujące kwestie:

- geografia i topografia doliny Nilu Środkowego

- sytuacja etniczna i językowa

- powstanie królestw nubijskich

- chrystianizacja królestw nubijskich

- dzieje królestw nubijskich po chrystianizacji

- upadek chrześcijańskiej państwowości nubijskiej

- organizacja królestw nubijskich, sposób sprawowania władzy

- Kościół w Nubii, jego organizacja i funkcjonowanie

- piśmiennictwo w Nubii chrześcijańskiej

Strona przedmiotu
2800-DMMAT brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z

archeologicznymi źródłami dotyczącymi

kształtowania się postrzegania matematycznego i

metrologicznego w pradziejach.

Strona przedmiotu
2800-DMAZJI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DMETNO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przyświecony jest problematyce badań nad, wciąż dalekim od rozstrzygnięcia, problemem etnogenezy Słowian. Środkiem do poznania aktualnego stanu badań w tej dziedzinie będą dane językoznawcze, antropologiczne, historyczne i kulturoznawcze, główny zaś akcent będzie położony na analizę źródeł archeologicznych, przede wszystkim z perspektywy aktualnej nauki wschodnioeuropejskiej.

Założeniem kursu będzie multidyscyplinarna i wieloaspektowa prezentacja badań w drodze poszukiwania „Prakolebki Słowian”: historia, ewolucja i aktualna wizja stanu badań, podjęte próby rekonstrukcji dróg i mechanizmów przemian, jakie od przełomu Er po połowę I millenium n.e. towarzyszyły formowaniu się wczesnohistorycznych ludów słowiańskich.

Strona przedmiotu
2800-DMSLON brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest prezentacja zmian kulturowo religijnych na terenach Północnej Mezopotamii po upadku Imperium Achemenidzkiego.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0