Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia konwersatoryjne dla II i III roku studiów I stopnia 2800-2022-P-I

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2800-DKGRAF brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-MEZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć koncentruje się na charakterystyce środowiska przyrodniczego w okresie plejstocenu i wczesnego holocenu na terenie Europy. Obejmuje omówienie jego podstawowych elementów, takich jak klimat, budowa geologiczna, rzeźba terenu, flora i fauna. Ważny aspekt stanowi kwestia wpływu czynników ekologicznych na rozwój kultury, szczególnie w wymiarze materialnym oraz społeczno-gospodarczym. Prezentowane są różne sposoby adaptacji ugrupowań paleolitycznych i mezolitycznych do warunków środowiskowych, przy czym główna uwaga skoncentrowana jest na analizie podstawowych modeli osadniczych, strategii zdobywania pożywienia, pozyskiwania surowców naturalnych, organizacji społecznej oraz mobilności i kontaktów grup ludzkich. Podstawę dla tych rozważań stanowią dane archeologiczne, przyrodnicze, fizykochemicznych, a także analogie etnograficzne.

Strona przedmiotu
2800-DKWIR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKRUS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-MET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć „Badania archeometryczne w bioarcheologii” jest zapoznanie studentów ze

współczesnymi metodami analiz fizyko-chemicznych stosowanymi w analizach szczątków ludzkich,

zwierzęcych oraz roślinnych pochodzących z badań archeologicznych. Zajęcia będą miały charakter

wprowadzenia teoretycznego wraz z omówieniem przykładowych badań z każdej dziedziny.

Strona przedmiotu
2800-DKEKS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-BOG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematem zajęć są bogowie i symbole w sztuce Mezopotamii. Religia i bogowie odgrywały

kluczową rolę w życiu mieszkańców Mezopotamii. Symbol, za pomocą którego

przedstawiani byli bogowie, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów religii

Mezopotamii. Oprócz symboli związanych z bóstwami i religią, na zajęciach omawiana

będzie także symbolika władzy związana z ikonografią królewską oraz inne symbole

występujące w sztuce Mezopotamii.

Strona przedmiotu
2800-DK-BURSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć, które będą prowadzone przy współudziale specjalistów z PAN Muzeum Ziemi w Warszawie zostanie zaprezentowana problematyka zastosowania bursztynu jako surowca do wykonywania szeroko rozumianych przedmiotów prestiżowych w europejskich społecznościach pradziejowych. Między innymi będą omówione zagadnienia dotyczące: różnorodności żywic kopalnych, ich właściwości, występowanie i dostępność, techniki pozyskania i obróbki surowca oraz przewodnie typy i klasy pradziejowych zabytków wykonywanych z bursztynu. Uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z różnorodnymi żywicami kopalnymi oraz odmianami sukcynitu czyli tzw. bursztynu bałtyckiego, jak też zabytkami pochodzącymi z pracowni bursztyniarskich, a ich obserwacja będzie możliwa także pod mikroskopem.

Strona przedmiotu
2800-PB-CZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z

problematyką archeozoologii obu Ameryk oraz

Oceanii. W ich ramach omówione zostaną wybrane

zagadnienia dotyczące związków ludzi i zwierząt na

tym obszarze – od łowiectwa i wpływu pojawienia

się człowieka w tamtejszych ekosystemach, przez

proces domestykacji i hodowlę poszczególnych

gatunków, po rolę zwierząt w religii i obrzędowości.

Poruszone zostaną także kwestie obejmujące

specyfikę pracy archeozoologicznej w Nowym

Świecie ze szczególnym uwzględnieniem badań w

rejonie Andów.

Strona przedmiotu
2800-DKDIL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PB-DZI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przybliżenie tematyki dotyczącej ewolucji człowieka, od pierwszych form dwunożnych i wyprostowanych (m.in. Ardipithecus) aż do pojawienia się i rozprzestrzenienia się człowieka współczesnego i początków cywilizacji, czyli okresu mniej więcej obejmujących ostatnie sześć milionów lat.

Strona przedmiotu
2800-DKRZEM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z ekonomią i rzemiosłem w starożytnym Egipcie. W trakcie pierwszej, teoretycznej części zajęć skupimy się na podstawowych pojęciach związanych z ekonomią i możliwościami badania systemów ekonomicznych starożytnych społeczeństw. Poruszone zagadnienia zostaną omówione na przykładzie Egiptu faraońskiego. Druga część będzie dotyczyła rzemiosła, organizacji produkcji oraz warsztatu w starożytnym Egipcie. Przedstawione przykłady będą opierały się na danych archeologicznych z wykopalisk na terenie dzisiejszego Egiptu i Sudanu, źródeł ikonograficznych oraz tekstowych.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć przewidywana jest lektura inskrypcji greckich ze zdjęć.

Strona przedmiotu
2800-PB-EPILAC brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKNIL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKETNOARCH brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem prowadzonych zajęć będzie zapoznanie studentów z wynikami badań etnoarcheologicznych prowadzonych w Nowym Świecie, Europie i Oceanii, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Nilu (Egipt, Sudan, Etiopia), Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej. Dzięki takiemu zakresowi terytorialnemu, uczestnicy będą mogli przyjrzeć się możliwie szerokiemu spektrum podejść i tematów badawczych, co w przyszłości może ułatwić planowanie własnych badań.

W trakcie zajęć poddawane dyskusji będą również liczne rozwiązania teoretyczne stosowane przez etnoarcheologów. Studenci zostaną zaznajomieni między innymi z problemem analogii, archeologią współczesności, zwrotowi ku rzeczom, archeologią pamięci i tożsamości, etnoarcheometrią i etnohistorią.

Strona przedmiotu
2800-PB-GAR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W toku zajęć prezentowany jest stan i problematyka badawcza nad dziejami rzemiosla garncarskiego w Polsce od polowy XIII po XIX w. Na tym tle szczegółowo omawiane są przemiany w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji oraz zagadnienia związane ze zbytem i użytkowaniem wyrobów garncarskich. Istotną częścią zajęć jest praktyczna analiza zabytkowych materiałów ceramicznych

Strona przedmiotu
2800-PB-GEOI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geoarcheologia wykorzystuje doświadczenia nauk o Ziemi do rekonstrukcji warunków, w jakich bytował człowiek w czasach historycznych.

Zajęcia obejmują prezentację poszczególnych środowisk sedymentacyjnych pod względem atrakcyjności dla osadnictwa, możliwości zachowania artefaktów w każdym z nich oraz jak zmiany klimatu w holocenie wpływały na działalność człowieka .

Strona przedmiotu
2800-DF-GEOII brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DK-GEO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-PA-GEPR brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu – omówienie zasad prowadzenia pomiarów geofizycznych na

różnego typu stanowiskach archeologicznych na bazie „case studies” – projektów

wykonywanych w ramach działań Pracowni Badań nieinwazyjnych

Strona przedmiotu
2800-PA-GIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają podstawowe pojęcia związane z wykorzystywaniem GIS,

geodezji i kartografii w archeologii. Ponadto, w postaci dyskusji zostanie

omówiona przydatność digitalizacji danych archiwalnych. Ćwiczenia pozwolą

przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczną. Studenci nauczą się digitalizować

dokumentację archiwalną i tworzyć System Informacji Geograficznej dla

stanowisk archeologicznych. W czasie zajęć zostaną przeprowadzone również

analizy statystyczno przestrzenne i formy wizualizacji ich wyników w postaci

map.

Strona przedmiotu
2800-PB-MED brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poszerzają wiedzę w zakresie historii medycyny ze szczególnym uwzględnieniem informacji pozyskiwanych w ramach badań archeologicznych. Przedstawiają historię wybranych chorób oraz to, w jaki sposób wpływały one na

życie codzienne ludzi w przeszłości.

Strona przedmiotu
2800-PB-IKO brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane będą różne aspekty metodologii badań ikonograficznych i ikonologicznych. Na zajęciach początkowych zostaną zaprezentowane podstawy teoretyczne, następnie przydatne metody w warsztacie ikonografia, a w ostatniej części zajęć omawiane będą przykłady analizy dzieł z różnych okresów i kręgów kulturowych od czasów prehistorycznych po średniowieczne.

Strona przedmiotu
2800-DKBAG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu omówienie najciekawszych fenomenów związanych z osadnictwem, obrzędowością pogrzebową oraz zachowaniami rytualnymi społeczności zamieszkującej Polskę północną w okresie wpływów rzymskich, wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu (I‒XI w. n.e.). Przedstawione zostaną: osadnictwo, zróżnicowany obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej, niewielkiej społeczności Skandynawów, przybyłej na południowe pobrzeża Bałtyku w późnym okresie wędrówek ludów, a także Słowian, którzy zasiedlili ten obszar w VII w. Źródła sepulkralne będą punktem wyjścia do dalszych dyskusji nad dalekosiężnymi kontaktami oraz nad zróżnicowaniem społecznym lokalnych społeczności. Zajęcia są połączone z nieobowiązkowym naukowym objazdem rowerowym.

Strona przedmiotu
2800-DKBAGOBJ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Objazd - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu omówienie najciekawszych fenomenów związanych z osadnictwem, obrzędowością pogrzebową oraz zachowaniami rytualnymi społeczności zamieszkującej Polskę północną w okresie wpływów rzymskich, wędrówek ludów i we wczesnym średniowieczu (I‒XI w. n.e.). Przedstawione zostaną: osadnictwo, zróżnicowany obrządek pogrzebowy kultury wielbarskiej, niewielkiej społeczności Skandynawów, przybyłej na południowe pobrzeża Bałtyku w późnym okresie wędrówek ludów, a także Słowian, którzy zasiedlili ten obszar w VII w. Źródła sepulkralne będą punktem wyjścia do dalszych dyskusji nad dalekosiężnymi kontaktami oraz nad zróżnicowaniem społecznym lokalnych społeczności. Zajęcia są połączone z nieobowiązkowym naukowym objazdem rowerowym.

Strona przedmiotu
2800-PA-PRA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są zaplanowane, jako kompendium wiedzy o środowisku naturalnym, które każdy archeolog

powinien znać, zarówno pracując bezpośrednio w terenie jak i w gabinecie czy laboratorium. Na

zajęciach będą omawiane podstawowe terminy i procesy kształtujące formy terenowe, warunki

powstawania i rodzaje sedymentów oraz gleb. Omawiane będą też podstawowe właściwości i

procesy geomorfologiczne powodowane działalnością lądolodów, rzek i jezior. Nieodzownym

elementem środowiska i charakteru krajobrazu jest też oczywiście roślinność, która będzie omawiana

wraz ze zmianami klimatycznymi od ostatniego zlodowacenia do dziś.

Strona przedmiotu
2800-DKLICZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2800-DKLITEG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie literatury starożytnego Egiptu. Podczas zajęć omawiane będą poszczególne teksty egipskie, charakterystyczne dla różnych epok. Znajomość języka egipskiego nie jest wymagana.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0