Uniwersytet DEMO - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na zajęcia monograficzne dla studiów zaocznych 2800-2022-ZMON

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L
2800-ZMARSPOL brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład składa się z trzech bloków tematycznych.

• Blok pierwszy dotyczy zagadnień wstępnych: terminologii, podstawowej problematyki badawczej, źródeł, metodyki badań, historii archeologii społecznej oraz uzasadnienia jej znaczenia w badaniach historycznych.

• Blok drugi poświęcony jest omówieniu dawnych struktur społecznych na podstawie wybranych przykładów z uwzględnieniem roli jednostki.

• W trzeciej części wykładu zostaną przedstawione najważniejsze kryteria podziałów społecznych.

Podsumowaniem całości będzie odpowiedź na pytania:

1. w jakim stopniu źródła archeologiczne są odzwierciedleniem tych podziałów i w jakim stopniu umożliwiają one rekonstrukcję struktury wewnętrznej badanej społeczności?

2. w jakim stopniu wyniki badań z zakresu archeologii społecznej mogą być/są wykorzystywane w badaniach współczesnych społeczeństw oraz w działaniach politycznych?

Strona przedmiotu
2800-ZMPRA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zaprezentowanie wybranych aspektów z zakresu szeroko pojętej archeologii

pradziejowej, zajmującej się najstarszymi dziejami człowieka. Tematyka wykładu dotyczy kluczowych

zjawisk kulturowych dokonujących się w zakresie materialnym, gospodarczym, społecznym i

duchowym w społecznościach o gospodarce zbieracko – łowieckiej i rolniczo-hodowlanej na obszarze

tzw. „Starego Świata”, poprzedzających powstanie cywilizacji basenu Morza Śródziemnego. Słuchacze

zapoznają się także ze specjalistyczną terminologią i metodologią archeologiczną w odniesieniu do

tego okresu w dziejach człowieka.

Strona przedmiotu
2800-ZMPRES brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
  • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrować się będą wokół kilku bloków tematycznych:

- władza, bogactwo i prestiż w ujęciu antropologicznym;

- starożytne i wczesnośredniowieczne wodne depozyty ofiarne (ze szczególnym

uwzględnieniem stanowiska w Nidajnie);

- prestiż wojowników w świecie wczesnego średniowiecza na podstawie danych

archeologicznych;

- skarby srebrne i możliwości ich analizy;

- wymiana handlowa: szlaki dalekodystansowe i rynki lokalne;

- sposoby manifestowania prestiżu i propaganda władzy.

Strona przedmiotu
2800-ZMZIS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
  • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cykl wykładów ma celu pokazanie podstawowych elementów kultury starożytnego Egiptu przez pryzmat archeologii i zachowanych tekstów. Odnosi się do życia codziennego w kraju nad Nilem ale pokazuje także architekturę, sztukę na tle naturalnych warunków geograficznych. Jeden wykład zostanie poświęcony religii i mitologii egipskiej, ważnego spoiwa wszystkich aspektów życia i śmierci, także życia pozagrobowego.

Strona przedmiotu
ul. Demo 1
01-234 Demo
tel: +48 123 456 789 https://usosweb.demo.usos.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0